Δασική Οικονομική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Οικονομική / Forest Economics
Κωδικός75Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019464

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 80
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Οικονομική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600232255
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: ● Aφομοιώσει βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, των εισροών και εκροών της οικονομικής λειτουργίας και της εφαρμογής τους στη Δασοπονία και τη δασική παραγωγή. ● Αποκτήσουν την ικανότητα κοστολόγησης της δασικής παραγωγής αλλά και των παραγωγής και των επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας των δασικών προϊόντων ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων εντός των δασικών εκλμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και αναζήτησης επιπλέον μέσων εκτός αυτών, ● Αποκτήσουν την ικανότητα χειρισμού των οικονομικών των δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων με αποτελεσματικότερο τρόπο και ευκολία ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν την οικονομική τους λειτουργία στο πλαίσιο της αειφορίας και να εξασφαλίζεται το πιστωτικό τους κύρος στην αγορά ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα υπολογισμού της αξίας δασικών εκμεταλλεύσεων και τμημάτων αυτών. ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές γύρω από την αειφορία, την περιβαλλοντική προστασία και την επιχειρηματικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιβάλλον, φυσικοί πόροι, Δασική Οικονομία και Οικονομική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, (αρχή της οικονομικότητας), βασικές έννοιες οικονομικής της δασικής παραγωγής (παραγωγή, συντελεστές παραγωγής, εισροές & εκροές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δασικής παραγωγής), το έδαφος το κεφάλαιο και η εργασία στη δασοπονία. Έννοια της επιχείρησης και της δασικής εκμετάλλευσης, οικονομική μονάδα και δραστηριότητα, οργάνωση και διοίκηση δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. Οι δασικές επιχειρήσεις ως σύστημα, δαπάνες, έσοδα, πληρωμές, έξοδα. Κοστολόγηση δασικής παραγωγής, είδη δαπανών αποσβέσεις, τόκοι κεφαλαίου, μέθοδοι κοστολόγησης (κατά Θέση και κατά φορέα), κοστολόγηση λειτουργίας δασικών επιχειρήσεων, κοστολόγηση παραγωγής προϊόντων δασικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ανάλυση νεκρού σημείου, σύνταξη και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων δασικών επιχειρήσεων, πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων, νόμος προσφοράς και ζήτησης. 1η εβδομάδα: Ενημέρωση για το μάθημα. Εισαγωγή στην οικονομική θεωρία και τους φυσικούς πόρους. Bασικές έννοιες της οικονομικής αρχής, των φυσικών πόρων και της αειφορίας, μορφές οικονομικών μονάδων και δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων. 2η εβδομάδα: Συντελεστές παραγωγής, οι συνετελεστές παραγωγής στη δασοπονία, το ξυλαπόθεμα ως κεφάλαιο, πολυλειτουργικός ρόλος της δασοπονίας. 3η εβδομάδα: Οι εισροές και οι εκροές της οικονομικής λειτουργίας, δαπάνες, έσοδα έξοδα, πληρωμές, πρόσοδοι, σταθερές-μεταβλητές δαπάνες, άμεσες-έμμεσες δαπάνες. 4η εβδομάδα: Κοστολόγηση παραγωγής δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων - οι δαπάνες αποσβέσεων (μέθοδοι απόσβεσης) 5η εβδομάδα: Κοστολόγηση παραγωγής δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων - δαπάνες τόκων, κεφαλαίου κλπ. 6η εβδομάδα: Κοστολόγηση παραγωγής δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων-μέθοδοι κοστολόγησης, κοστολόγηση κατά φορέα και κοστολόγηση κατά θέση 7η εβδομάδα: Κοστολόγηση παραγωγής δασικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων-σταθμική διαίρετική κοστολόγηση, ανάλυση νεκρού σημείου 8η εβδομάδα: Οικονομικά μαθηματικά - ανατοκισμός, κεφαλαιοποίηση, προεξόφληση, υπολογισμός δανείων, μέθοδοι εκτίμησης αξίας δασικών εκμεταλλεύσεων και τμημάτων αυτών. 9η εβδομάδα: Προσφορά και ζήτηση, νόμοι προσφοράς και ζήτησης, ελαστικότητες, δείκτες διάθεσης δασικών προϊόντων 10η εβδομάδα: Προβλέψεις και εκτιμήσεις, μέθοδοι προβλέψεων, οικονομετρικά μοντέλα 11η εβδομάδα: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, λογαριασμός εκμετάλλευσης, ταμειακές ροές, ισολογισμοί, κεφάλαιο κίνησης, δυναμικότητα επενδύσεων. 12η εβδομάδα Βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας. Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, οικονομική και οργανωσιακή θεώρηση της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις ως σύσστημα, δασικές επιχειρήσεις. 13η εβδομάδα: Τύποι και μορφές επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος, τη νομική μορφη, την ιδιοκτησία κλπ.
Λέξεις Κλειδιά
δασική οικονομική, οικονομική επιχειρήσεων, αειφορία, φυσικοί πόροι, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
● Προβολή παρουσιάσεων σε powerpoint, προβολή ειδικών βίντεο και αναζήτηση ιστοσελίδεων ● Εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνια στο elearning - ανταλλαγή email ● Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,4
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος και την παράδοση άσκησης πρακτικής στα πανεπιστημιακά δάση. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασηςπου περιλαμβάνει: -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος -Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διαφάνειες μαθήματος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στάμου Ν. 1985. Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων Journal of Forest Economics Forest Policy and Economics Daowei Zhang and Peter H. Pearse 2011. Forest Economics UBC press, Vankouver Peter H. Pearse - 1990. Introduction to Forestry Economics Wagner, J. E. (2011). Forestry economics: a managerial approach. Routledge. Τσακλάγκανος ΆγγελοςΑ. Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-06-2020