Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση-Εφαρμογές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Τηλεπισκόπηση-Εφαρμογές / Remote sensing of environment-Applications
Κωδικός84Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019479

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης842
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Τηλεπισκόπηση-Εφαρμογές
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600232259
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα: ● Να αναζητήσουν στο διαδίκτυο δορυφορικές εικόνες και άλλες βοηθητικές πληροφορίες. ● Να διορθώσουν (προ-επεξεργαστούν) πρωτογενή δορυφορικά δεδομένα. ● Να εφαρμόσουν βασικές τεχνικές ερμηνείας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. ● Να παράγουν θεματικούς χάρτες από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων. ● Να εφαρμόζουν βασικές διεργασίες ανάλυσης δορυφορικών εικόνων με τη χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων και εξειδικευμένου λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση (ορισμοί και εισαγωγικές έννοιες της επιστήμης της τηλεπισκόπησης, ιστορική αναδρομή, πολυφασματικά και υπερφασματικά δορυφορικά συστήματα παρατήρησης γης, τύποι απεικονιστών). Χαρακτηριστικά ψηφιακής εικόνας (χωρική, χρονική, φασματική και ραδιομετρική διακριτική ικανότητα, ψευδοέγχρωμες απεικονίσεις, φασματικοί συνδυασμοί καναλιών για ενδεικτικές εφαρμογές). Μέθοδοι, τεχνικές, συστήματα και λογισμικά ψηφιακής προεπεξεργασίας και ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων (εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python, λογισμικά ανοιχτού κώδικα επεξεργασία εικόνας, βασικές τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης οπτικών τηλεπισκοπικών δεδομένων). Ψηφιακή ταξινόμηση εικόνας (αρχές ερμηνείας δορυφορικών εικόνων, φασματικές υπογραφές αντικειμένων, επιβλεπόμενη και μη-επιβλεπόμενη ταξινόμηση, εισαγωγή στις βασικές αρχές της πεδίων της μηχανικής μάθησης και της αναγνώρισης προτύπων, αλγόριθμοι ομαδοποίησης, οι σημαντικότεροι σύγχρονοι ταξινομητές). Επίδραση των βιολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων στη ψηφιακή ανάλυση. Δειγματοληψία και εκτίμηση ακρίβειας (οι έννοιες της αξιοπιστίας και ακρίβειας, μέθοδοι και σχεδιασμός δειγματοληψίας, ο πίνακας σφαλμάτων και στατιστικά μέτρα ακρίβειας παραγόμενου θεματικού χάρτη). Εισαγωγή στις βασικές αρχές μη πολυφασματικών συστημάτων τηλεπισκόπησης (θερμικά, υπερφασματικά, ενεργητικά συστήματα μικροκυμάτων και LiDAR). Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος (παρουσίαση σημαντικών εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης σε ζητήματα παρακολούθησης φυσικών πόρων και στη δασοπονία, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Copernicus, σύγχρονες τάσεις στη χρήση δορυφορικών δεδομένων και προϊόντων για τη διαχρονική παρακολούθηση του περιβάλλοντος, εφαρμογές με τη χρήση χρονοσειρών δεδομένων, σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία). Η πρακτική εξάσκηση διενεργείται με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών ανοιχτού κώδικα και σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
Λέξεις Κλειδιά
Tηλεπισκόπηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,4
Εργαστηριακή Άσκηση120,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25.50,9
Εξετάσεις1.50,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων στηρίζεται στην γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος καθώς και στην εκπόνηση ατομικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καρτάλης Κ. και Χ. Φείδας (2012). “Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεπισκόπησης”. Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Αθήνα, ISBN: 978-960-418-401-9, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767582.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-04-2024