Οικονομική της Πολυλειτουργικής και Καινοτόμου Δασοπονίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομική της Πολυλειτουργικής και Καινοτόμου Δασοπονίας / Economics of Multifunctional and Innovative Forestry
Κωδικός84Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019474

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 75
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομική της Πολυλειτουργικής και Καινοτόμου Δασοπονίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600232260
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: ● Aφομοιώσει βασικές έννοιες της πολυλειτουργικής δασοπονίας και της καιντομίας στην αξιοποίηση των δασικών πόρων αλλά και ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της δασικής παραγωγής. ● Αποκτήσουν επιχειρηματικό πνέυμα και την ικανότητα ανάπτυξης επιχειρήσεων με βάση την αξιοποίηση των δασών αλλά και άλλων φυσικών πόρων. ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων εντός των δασικών εκλμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και αναζήτησης επιπλέον μέσων εκτός αυτών. ● Αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από σύγχρονα θέματα όπως τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, η βιοοικονομία, η οικολογική καινοτομία και η πράσινη επιχειρηματικότητα. ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα αξιολόγησης επενδύσεων στα δάση και το φυσικό περιβάλλον αλλά και έργων με περιβαλλοντικό προσανατολισμό και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και ευλαιριών. ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα διαχέιρισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας και των οικονομικών της καινοτομίας, από την ιδέα στην πράξη. ● Αποκτήσουν τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από τις διεθνείς εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές γύρω από την αειφορία, την περιβαλλοντική προστασία και την επιχειρηματικότητα και όλα τα παραπάνω θέματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πολυλειτουργική δασοπονία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στη δασοπονία. Η στρατηγική των δασικών επιχειρήσεων, πόροι και ικανότητες, στόχοι, όραμα και αποστολή δασικών επιχειρήσεων. Ανάλυση ειδικού και γενικού περιβάλλοντος των δασικών επιχειρήσεων, μακροοικονομία και φυσικό περιβάλλον, εθνικοί λογαριασμοί. Ανάπτυξη δεικτών και ερμηνεία, δείκτες βιωσιμότητας, ρευστότητας, κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας, δείκτες διάθεσης της δασικής Παραγωγής κ.λ.π. δείκτες τιμών καταναλωτή, δείκτες παραγωγής, δείκτες τιμών προϊόντων, άλλοι μακροοικονομικοί δείκτες (ΑΕΠ, βιομηχανικής παραγωγής κ.λ.π.). Οικονομικά μαθηματικά, ανατοκισμός, προεξόφληση, κεφαλαιοποίηση, κριτήρια βιωσιμότητας επενδύσεων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικό Επιτόκιο κ.λ.π.) , χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων, υπολογισμός δανείων και κόστους χρηματοδότησης. Ανάλυση Κόστους Οφέλους και κοινωνικοοικονομικός σχεδιασμός επενδύσεων και έργων στο φυσικό περιβάλλον. Εκτίμηση της αξίας τμημάτων των δασικών εκμεταλλεύσεων. Βασικές έννοιες της βιοοικονομίας των δασών, της κυκλικής οικονομίας, των οικονομικών της κλιματικής αλλαγής και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, οικονομικών της καινοτομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και οικολογικής καινοτομίας και μεθοδολογίες υποστήριξης (οικολογικός σχεδιασμών προϊόντων, ανάλυση κύκλους ζωής, ανάλυση ροής υλικών, αλυσιδωτή χρήση πόρων κλπ.). Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα στη δασοπονία. Διεθνείς εξελίξεις και υποστήριξη της πολυλειτουργικής και καινοτόμου δασοπονίας και επιχειρηματικότητας. 1η εβδομάδα: Ενημέρωση για το μάθημα. Εισαγωγή στην πολυλειτοργική δασοπονία και των στρατηγικών για τη δασοπονία σε εθνκό και διεθνές επιπεδο. 2η εβδομάδα: Έννοιες της καινοτομίας, τύποι (προϊόντων - υπηρεσιών, οριακές κλπ) και μοντέλα καιντομίας (ανοικτό - κλειστό μοντέλο), βασικές έννοιες (έρευνα και ανάπτυξη, βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη κ.λ.π.). 3η εβδομάδα: Οικολογική καιντομία και η εφαρμογές της στη δασοπονία, πράσινη επιχειρηματικότητα. 4η εβδομάδα: Από την ιδέα στην επιχείρηση - τρόπος σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, βασικές αρχές σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη δασοπονία. 5η εβδομάδα: Στρατηγική επιχειρήσεων, το περιβάλλον των επιχειρήσεων, ανάλυση περιβάλλοντος, SWOT ανάλυση, PEST ανάλυσης, ανάλυση ανταγωνισμού PORTER, επιχειρηματικά μοντέλα κ.λ.π.6η εβδομάδα: Χρηματοοικονομική ανάλυση επένδυσης και επιχειρήσεων - προϊόντων. Κριτίρια αξιολόγησης επενδύσεων, Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικό Επιτόκιο κ.λ.π. , δείκτες βιωσιμότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας κλπ. 7η εβδομάδα: Αλυσίδες αξίας στη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον. 8η εβδομάδα: Βασικές έννοιες της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας. Βιοοικονομία των δασών και κυκλική βιοοικονομία. 9η εβδομάδα: Κιματική αλλαγή και οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, βασικές αρχές. 10η εβδομάδα: Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα, εργαλεία και προγράμματα. Τραπεζικός δανεισμός, εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων (crowdfunding, carbonoffseting, κ.λ.π.). 11η εβδομάδα: Πολιτικές για τη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία, την καινοτομία και τις χρηματοδοτήσεις. 12η εβδομάδα: Θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και διάχυσης καιντομίας 13ηεβδομάδα: Ο ρόλος της δασοπονίας στο διεθνές επιχειρηματικό, οικονομικό περιβάλλον και επιχειρηματικά μοντέλα ανάπτυξης της ελληνικής δασοπονίας.
Λέξεις Κλειδιά
πολυλειτουργική δασοπονία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, οικονομική καιντομίας, βιοοικονομία, κυκλική οικονομία, κλιματική αλλαγή, επιχειρηματικότητα, επενδύσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
● Προβολή παρουσιάσεων σε powerpoint, προβολή ειδικών βίντεο και αναζήτηση ιστοσελίδεων ● Εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνια στο elearning - ανταλλαγή email ● Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση521,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,4
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος και την παράδοση άσκησης πρακτικής στα πανεπιστημιακά δάση Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του μαθήματος - Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διαφάνειες μαθήματος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στάμου Ν. 1985. Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων Journal o fForest Economics Forest Policy and Economics Robert D. Atkinson And Stephen J. Ezell (2012). Innovation Economics: The Race For Global Advantage, Yale University Press. Bronwyn H. Hall and Nathan Rosenberg Handbook Of The Economics Of Innovation Volume 2, Pages 733-1256 (2010). Drucker, P. (1985), Innovation And Entrepreneurship, Harper Collins Publishers Inc. IUFRO 2008. The Multifunctional Role of Forests Policies, Methods and Case Studies. Βοργίας Κ. 2019. Εισαγωγή στη βιοοικονομία, εκδόσεις Τσότρας. Kant, S., & Alavalapati, J. (Eds.). (2014). Handbook of forest resource economics. Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-06-2020