Οικολογία και Ποικιλότητα Ιχθύων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικολογία και Ποικιλότητα Ιχθύων / Ecology and Diversity of Inland Water Fish
Κωδικός82Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019477

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης842
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης842
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικολογία και Ποικιλότητα Ιχθύων
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600232265
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: Α) Θα έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις που αφορούν την οικολογία και τη βιολογία των κυριότερων ειδών των ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας, Β) Θα έχουν κατανοήσει τις οικολογικές σχέσεων των ψαριών με τις αβιοτικές και τις βιοτικές παραμέτρους των ενδιαιτημάτων τους, Γ) Θα γνωρίζουν την περιγραφή των κυριότερων ειδών ψαριών και των ενδιαιτημάτων τους, στα οποία διαβιούν στη χώρα μας, Δ) Θα γνωρίζουν στοιχεία που αφορούν την ποικιλότητατωνειδώντων ψαριών των εσωτερικώννερών της χώρας, τις απειλές, τη προστασία και την ορθολογική διαχείριση ενδιαιτημάτων τους και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν, Ε) Τέλος, θα κατανοήσουν τι είναι τα ξενικά ή αλλόχθονα είδη ψαριών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία που αφορούν την οικολογία και τη βιολογία των κυριότερων ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας. Περιγραφή, ενδιαιτήματα, Διατροφή, Αναπαραγωγή και Χρησιμότητα των ψαριών. Επιδράσεις Αβιοτικών παραγόντων στα ψάρια των εσωτερικών νερών, πυκνότητα, αλατότητα, οργανικά άλατα, ρύπανση και βαρέα μέταλλα. Προσαρμογές των ψαριών στη θερμοκρασία, στα διαλυμένα αέρια, στα αιωρούμενα στερεά στο φως και χρωματισμοί ψαριών. Προσαρμογές της κίνησης των ψαριών σε τρεχούμενα νερά. Επιδράσεις των ψαριών στο αβιοτικό περιβάλλον. Ενδοειδικές και Διαειδικές σχέσεις ψαριών και σχέσεις με άλλους οργανισμούς. Γενική περιγραφή της ποικιλότητας της ιχθυοπανίδας των ψαριών των εσωτερικών υδάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη στην Ελλάδα. Κατηγοριοποίηση, δείκτες ενδημίας και αλιευτική διαχείριση. Ξενικά ή αλλόχθονα είδη ψαριών, απειλές, προστασία και ορθολογική διαχείριση ενδιαιτημάτων, ειδών και ιχθυοπληθυσμών.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία Ιχθύων, Βιολογία ιχθύων, Ποικιλότητα Ιχθύων, Εσωτερικά νερά, Κινδυνεύοντα είδη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΝεοφύτουΝ. Χρήστος (2015). ΒιολογίαΙχθύων&Θαλάσσιωνθηλαστικών. Εκδόσεις: University Studio Press(ISBN: 978-960-12-2227
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-09-2023