Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙV

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙV / Practical courses in Pertouli university forest IV
Κωδικός1Π-8
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019529

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 77
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου ΙV
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600232410
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος σε συνδυασμό με τις γνώσεις που απέκτησε ο φοιτητής από τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων: 1) Θα εξοικειωθεί με την αποτύπωση του χειμαρρικού χώρου, τη μέτρηση και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δεδομένων για τη σύνταξη μιας μελέτης διευθέτησης χειμάρρου Θα είναι σε θέση να συντάξει μελέτη διευθέτησης χειμάρρου για την αποτροπή χαραδρωτικής διάβρωσης και τη στερέωση της κοίτης. Θα γνωρίζει να επιλέξει τον τύπο του φράγματος, να ελέγξει τις συνθήκες ευστάθειας να το σχεδιάσει και να εκτιμήσει το κόστος του. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με: - Τύπους των φραγμάτων και τα χαρακτηριστικά τους - Πώς επιλέγονται και αξιολογούνται τα φράγματα - Βασικά στοιχεία σχεδιασμού φραγμάτων βάρους - Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των διαφόρων φορτίων που δέχονται τα φράγματα - Κριτήρια και αρχές ανάλυσης της ευστάθειας ενός φράγματος - Ελληνικοί κανονισμοί σχεδίασης φράγματος - Πώς να ταξινομούνται τα φράγματα - Πώς να ελεγχθεί η ασφάλεια ενός φράγματος, η επίβλεψη της κατασκευής ενός φράγματος. Οι φοιτητές θα έχουν δεξιότητες σχετικά με: - Επιλογή του κατάλληλου τύπους φράγματος - Υπολογισμός των κύριων δυνάμεων που δρουν σε ένα φράγμα, - Σχεδιασμός και ανάλυση ανάλυσης της ευστάθειας των φραγμάτων - Εκτίμηση του κόστους ενός φράγματος - Έλεγχος ασφάλειας και παρακολούθηση της ασφάλειας του φράγματος. 2) Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με: • Την εφαρμογή μεθόδων για την εκτίμηση της αφθονίας των ειδών άγριας πανίδας (πτηνά, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια και ψάρια). • Την ανάπτυξη τεχνικών για την αξιολόγηση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας. • Την παρακολούθηση ειδών άγριας πανίδας με ραδιο-τηλεμετρία. • Την πειραματική ηλεκτραλιεία. 3) Θα είναι σε θέση: • Να κατανοήσουν και καθορίσουν την κανονική χρήση των λιβαδιών • Να προσδιορίσουν το ποσοστό χρησιμοποίησης της λιβαδικής βλάστησης από τα βόσκοντα ζώα • Να εκτιμήσουν τη λιβαδική κατάσταση των λιβαδιών • Να προσδιορίσουν τη βοσκοϊκανότητα των λιβαδιών • Να γνωρίζουν πως να σχεδιάσουν ένα διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης 4) Τέλος οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με: • Την αξιοποίηση του ξύλου και της συνολικής δασικής βιομάζας • Την οργάνωση και λειτουργία μιας δασικής βιομηχανίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων στις Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, της Δασική Τεχνολογίας, της Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και της Λιβαδοπονίας στο πεδίο (Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου). Η άσκηση σκοπεύει στην κατανόηση και εμπέδωση της διαδικασίας εκτίμησης του χειμαρρικού περιβάλλοντος ενός χειμάρρου, στην εκπαίδευση της χρήσης των οργάνων μέτρησης και αποτύπωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης διευθέτησης του χειμάρρου (στοιχεία μηκοτομής, κατά πλάτος τομών και οριζοντιογραφίας, στοιχεία υλικού κοιτών κλπ), εκτίμηση του είδους και του αριθμού των απαραίτητων έργων, σχεδιασμός και σύνταξη του προϋπολογισμού των προτεινόμενων έργων. Oι φοιτητές στην πρακτική της Δασικής Τεχνολογίας θα εκπαιδευτούν σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του ξύλου και της δασικής βιομάζας και την οργάνωση και λειτουργία των δασικών βιομηχανιών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές εκτίμησης αφθονίας πληθυσμού των ειδών της άγριας πανίδας και των ιχθύων των εσωτερικών υδάτων, στην αξιολόγηση του ενδιαιτήματος μέσω της ποσοτικοποίησης περιβαλλοντικών, τοπογραφικών και βιοτικών παραμέτρων, καθώς και στις τεχνικές σύλληψης, δακτυλίωσης και τοποθέτησης πομπών για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους και την εκτίμηση του μεγέθους της περιοχής ενδημίας. Τέλος, θα διδαχθούν τεχνικές πειραματικής αλιείας ψαριών των εσωτερικών υδάτων και θα μάθουν τεχνικές υδροβιολογικών μετρήσεων (φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού, βένθους και φυσικοχημικών παραμέτρων νερού). Επίσης θα εκαπιδευτούν: στην καταγραφή της σύνθεσης της βλάστησης σε λιβαδικές μονάδες, Αξιολόγηση της λιβαδικής κατάστασης και λιβαδικής υγείας, Αξιολόγηση του λιβαδικού τοπίου, Προσδιορισμός του ποσοστού χρησιμοποίησης των λιβαδικών μονάδων, Προσδιορισμός της βοσκοικανότητας, Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου Αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής 1η μέρα: Ενημέρωση για τη διαδικασία της άσκησης, διανομή των εντύπων στις ομάδες και του απαραίτητου υλικού. Μετάβαση στο πεδίο. Έναρξη λήψης στοιχείων μηκοτομής , κατά πλάτος τομών, οριζοντιογραφίας και λιθο-κοκκομετρίας του προς διευθέτηση τμήματος της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου 2η μέρα: Λήψη στοιχείων στο πεδίο 3η μέρα: Επεξεργασία των στοιχείων και σχεδιασμός της στοιχείων μηκοτομής, των κατά πλάτος τομών και της οριζοντιογραφίας 4η μέρα: Υπολογισμός των απαιτούμενων έργων και τοποθέτησή τους στη μηκοτομή-παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας της κάθε ομάδα και συζήτηση 5η ημέρα: Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας πληθυσμού ειδών άγριας πανίδας (παγιδεύσεις, συλλήψεις με δίχτυα, καταμέτρηση κοπρανοσωρών). Τεχνικές δακτυλίωσης πτηνών και μέθοδοι σήμανσης (wingtags, eartags, χρωματισμός). Σημειακές καταμετρήσεις (PointCounts) και καταμετρήσεις ειδών σε λωρίδες/διαδρομές (linetransects). 6η ημέρα: Αναγνώριση και καταγραφή παραμέτρων ενδιαιτήματος φωλεοποίησης πτηνών, αναπαραγωγής θηλαστικών και παρουσίας ερπετών/αμφίβιων. Χρησιμοποίηση τεχνολογιών παρακολούθησης στην άγρια πανίδα με πομπούς (GPScollars, satellitetransmitters, radiotags, κλπ). Χρήση αναισθητικών για σύλληψη μεγάλων θηλαστικών. 7η ημέρα: Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας ψαριών με ηλεκτραλιεία και μέθοδοι δειγματοληψίας και καταγραφής υδροβιολογικών παραμέτρων (φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού, βένθους και φυσικοχημικών: pH, οξυγόνο, αγωγιμότητα, θρεπτικά άλατα) κλπ. 8η ημέρα: Αναγνώριση λιβαδικών φυτών στις λιβαδικές μονάδες – συλλογή φυτών, -Αξιολόγηση λιβαδικού τοπίου 9η ημέρα: - Μετρήσεις σύνθεσης της βλάστησης και παραγωγής υπέργειας βιομάζας στις λιβαδικές μονάδες για τον προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας, - Λιβαδική κατάσταση- Λιβαδική υγεία, - Εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας με βάση την ΚΥΑ. 10η ημέρα: Επεξεργασία στοιχείων, Παρουσίαση των τελικών μετρήσεων από τις λιβαδικές μονάδες, Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των λιβαδικών οικοσυστημάτων. 11η ημέρα: Οι αυξανόμενες τάσεις αξιοποίησής του ξύλου και της δασικής βιομάζας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Από την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέχρι την παραγωγή ενέργειας. 12η ημέρα: Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας ενός πριστηρίου. Αποτύπωση της ροής παραγωγής του και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας πρίσης.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση υδατικών πόρων, χειμαρρικά ρεύματα, χειμαρρικά φαινόμενα, μελέτη διευθέτησης χειμάρρου, φυτοτεχνική διευθέτηση, Damdesign Εκτίμηση αφθονίας ειδών άγριας πανίδας, Αξιολόγηση ενδιαιτήματος, Τηλεμετρία, Ηλεκτραλιεία, Υδροβιολογικές παράμετροι, Φυσικοχημικές μετρήσεις νερών Λιβαδική κατάσταση, Ποσοστό χρησιμοποίησης, Βοσκοικανότητα, Διαχειριστικό Σχέδιο Παραγωγή και επεξεργασία προιόντων ξύλου. Πρίση, Πριστήριο, Μηχανήματα κατεργασίας ξύλου, Ροή παραγωγής, Αξιοποίηση ξύλου, Δασική βιομάζα, Προϊόντα ξύλου, Ενέργεια.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • • Χάρτες της περιοχής, μετεωρολογικά στοιχεία, αναλυτικά τιμολόγια έργων • Όργανα μέτρησης (κλισίμετρα, μετροταινίες, ακ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Προβολή παρουσιάσεων σε powerpoint, προβολή ειδικών βίντεο και αναζήτηση ιστοσελίδων • Εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνία στο elearning - ανταλλαγή email • Χρήση ηλεκτρονικής γραμματείας και κατάθεση βαθμολογίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου491,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις – παράδοση εργασιών70,2
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την παράδοση ατομικής άσκησης πρακτικής στα πανεπιστημιακά δάση Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον πέντε) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει: - Υποχρεωτική παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης στα Πανεπιστημιακά Δάση - Λήψη και παρουσίαση στοιχείων μέτρησης - Συμμετοχή στη λήψη στοιχείων αποτύπωσης του χειμάρρου - Παράδοση σχεδίων μηκοτομής, οριζοντιογραφίας και κατά πλάτος τομών - Παράδοση ατομικής εργασίας σχεδιασμού και εκτίμησης κόστους του φράγματος Στα αντικείμενα της Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων απαιτείται οι φοιτητές να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων καταγραφής στοιχείων από την ύπαιθρο και στη συλλογή των δεδομένων στο πεδίο, αλλά δεν γίνεται εξέταση. Στα αντικείμενα της Δασικής Τεχνολογίας απαιτείται: - Παράδοση ατομικής εργασίας σχεδιασμού της ροής παραγωγής του πριστηρίου και προτάσεις βελτίωσής της - Προφορική εξέταση στη γνώση της λειτουργίας του πριστηρίου και της παραγωγής των προϊόντων ξύλου Επίσης απαιτείται: • Προφορική εξέταση στη γνώση των λιβαδικών φυτών • Λήψη και παρουσίαση στοιχείων πεδίου • Παράδοση ατομικού διαχειριστικού σχεδίου για τις λιβαδικές μονάδες του Περτουλίου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Π. Στεφανίδης, Ορεινή Υδρονομική Ι, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2006 Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology, 1988, McGraw-Hill Π. Στεφανίδης, Ορεινή Υδρονομική ΙΙ, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 2006. Torrent control and stream bed stabilization. F. LópezCadenas de Llano, Food and Agriculture Organization of the United Nations Food & Agriculture Org., 1993 - 166 σελίδες Μπακαλούδης, Δ. & Χ. Βλάχος 2009. Διαχείριση Άγριας Πανίδας: Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. Νεοφύτου Χ.Ν. & Νεοφύτου Ν.Χ. 2015. Ιχθυολογία. ΕκδόσειςUniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη. α. Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Α. ΝΑΣΤΗΣ Κ. ΤΣΙΟΥΒΑΡΑΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2020