ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Pollution Prevention and Environmental Protection
ΚωδικόςΚ208
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002693

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 58
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης745
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600232579
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/ές γνωρίζουν τις βασικές αρχές επεξεργασίας αέριων και σωματιδιακών ρύπων τις φυσικοχημικές διεργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή πόσιμου νερού τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στη διαχείριση των νερών τις αρχές διαχείρισης/διάθεσης στερεών αποβλήτων-χαρακτηρισμός επικινδυνότητας-Νομοθετικό πλαίσιο τα στάδια επεξεργασίας αστικών λυμάτων τις προχωρημένες οξειδωτικές μεθόδους στην απομάκρυνση ρύπων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές Αντιρρύπανσης & Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Επεξεργασία για την παραγωγή πόσιμου νερού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων. Προχωρημένες οξειδωτικές μέθοδοι αντιρρύπανσης. Επεξεργασία αερίων βιομηχανικών αποβλήτων. Μέθοδοι περιορισμού των εκπομπών ρύπων από κινητές πηγές. Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Μέθοδοι διαχείρισης-διάθεσης αστικών & βιομηχανικών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη-βιώσιμη διαχείριση. Επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εκτίμηση κινδύνου. Επεξεργασία πόσιμου νερού-Απολύμανση. Μέθοδοι αποκατάστασης περιβαλλοντικών συστημάτων. Νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων632,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις και με παρουσίαση μιας εργασίας που εκπονείται από τους ίδιους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις και διαφάνειες διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-03-2021