ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / Chemistry and Ecosystem Management
ΚωδικόςΚ207
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002694

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 54
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600232583
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1)Να κατανοήσουν την έννοια και την λειτουργία των οικοσυστημάτων 2)Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου 3)Να γνωρίσουν τη σημασία και τον στόχο της διαχείρισης υδάτινων πόρων 4)Να ευαισθητοποιηθουν σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος 5)Να μάθουν τη μεθοδολογία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τύποι και δομή οικοσυστημάτων. Υδάτινα οικοσυστήματα.. Υδροχαρής ζωή. Βιογεωχημικοί κύκλοι των χημικών στοιχείων. Ευτροφισμός. Στρατηγικές και μοντέλα ελέγχου του ευτροφισμού. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα οικοσυστήματα. Αρχές οικοτοξικολογίας. Μέθοδοι μέτρησης της τοξικότητας του περιβάλλοντος. Δοκιμές τοξικότητας με χρήση βακτηρίων εκπομπής βιοφωταύγειας. Κριτήρια ποιότητας ιζημάτων. Μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου. Αρχές βιώσιμης διαχείρισης. Συστήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων. Πολιτικές και εργαλεία διαχείρισης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παραδείγματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
υδάτινα οικοσυστήματα, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση υδάτινων πόρων, προστατευόμενες περιοχές, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων582,3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις και με παρουσίαση μιας εργασίας που εκπονείται από τους ίδιους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων, Κ. Σαμαρά, Κ. Φυτιάνος, Δ. Βουτσά, Δ. Λαμπροπούλου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις και διαφάνειες διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-03-2021