EU LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEU LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS / EU LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS
ΚωδικόςEBELB04
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Βαλτούδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021841

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο (2022-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 16
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEU LAW AND INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600232596
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1.Να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διεθνών εμπορικών συναλλαγών αλλά και της ρύθμισης αυτών. 2.Να αναγνωρίζουν τη σημασία του δικαίου των διεθνών συναλλαγών μέσα στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 3. Να προσανατολιστούν και να εντοπίσουν τις αναγκαίες πηγές για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε αυτό το πλαίσιο. 4. Να χρησιμοποιούν βασικά νομοθετικά κείμενα του ενωσιακού, εθνικού και διεθνούς δικαίου που είναι κρίσιμα για τη ρύθμιση των διεθνών συναλλαγών. 5.Να επιλύουν βασικά πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών. 6.Να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου σε συγκεκριμένα προβλήματα του διεθνούς εμπορικού δικαίου. 7.Να αντιληφθούν την ύπαρξη βασικών δικαιοδοτικών μηχανισμών, της κρατικής δικαιοσύνης και της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας και θα καταλάβουν το πως συμπλέκονται μεταξύ τους. Εξοικείωση με την δικαστική επίλυση διαφορών όπως επίσης και με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών (διατησία, διαμεσολάβηση κ.α.) 8. Να αποκτήσουν ένα πυρήνα γνώσεων τις οποίες θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν αν επιλέξουν να σταδιοδρομήσουν ως δικηγόροι ή ως νομικοί σε κάποια χώρα του εξωτερικού ή γενικότερα σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών - Έννοια και ορισμός-Θεμελιώδη ζητήματα-Θεσμική συγκρότηση και πηγές 2.Τα νομικά πρόσωπα-εφαρμοστέο δίκαιο- η εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών 3.Οι κυριότερες συμβάσεις-Κανονισμός Ρώμη Ι και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις 4.Κανονισμός Ρώμη ΙΙ-εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές 5. Διεθνής Πώληση- Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων-Προσδιόρισμός πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης 6. Διεθνής Πώληση-Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων-Ερμηνευτικές αρχές διέπουσες τη σύμβαση-Εσωτερικά και εξωτερικά κενά 7. Διεθνείς Εμπορικές συνήθειες -Incoterms- UCP of Documentary Credit-Drafting international contracts 8. Επίλυση διαφορών ενώπιον κρατικών δικαστηρίων-Διεθνής Σύμβαση της Χάγης για την επιλογή δικαστηρίων-Kανονισμός 1215/2012 διεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές διαφορές-Προϋποθέσεις εφαρμογής κανονισμού- 9. Ειδικές δικαιοδοτικές βάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 1215/2012 10. Διεθνής Σύμβαση της Χάγης του 2005 για τις συμφωνίες παρέκτασης δικαιοδοσίας-Διεθνής Σύμβαση της Χάγης του 2019 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και σύγκριση με το σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης του κανονισμού 1215/2012 11. Διεθνής Εμπορική διαιτησία και Διαμεσολάβηση- βασικές πτυχές και προβλήματα-Διαπλοκή κρατικής δικαιοσύνης και διαιτησίας- Βασικά νομοθετικά κείμενα-Πρότυπος νόμος UNCITRAL-Διεθνής Σύμβαση της Νέας Υόρκης για την αναγνώρισης και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων-Μεσολάβηση 12. Ειδικά προβλήματα διεθνούς εμπορικής διαιτησίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται στην εκπόνηση εργασίας (50%) και τη γραπτή εξέταση (50%).Δίνεται κατάλογος με θέματα εργασιών και οι φοιτητές/τριες εκπονούν εργασία 3.000 λέξεων που παραδίδουν στο τέλος του εξαμήνου. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με γραπτή εξέταση. Μέθοδοι Αξιολόγησης: • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική) • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική), • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 1. Indira Carr/Peter Stone, International Trade Law, Routledge, 2018 2.T. Hartley, International Commercial Litigation Text, Cases and Materials on Private International Law, Cambridge University Press, 2015 3. Χ. Παμπούκης, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009 4. R. Fentiman, International Commercial Litigation, Oxford University Press,2010 5. Andrew Dickinson and Eva Lein, The Brussels I Regulation Recast, Oxford University Press, 2015 6. Nigel Blackaby KC, Constantine Partasides KC, and Alan Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, Oxford University Press, 7th Edition, 2022 7. Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε. Βασιλακάκης: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 6η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2017 8. Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι, 2η έκδ.,2012, κεφ. Β.ΙΙ: Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (σ. 104-159)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. MG Bridge, The International Sale of Goods, Oxford University Press, 2017 2. M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, L.G.D.J, Paris, 2019 3. Philippe Delebecque, Jean-Michel Jacquet, Laurence Usunier, Droit du commerce international, 4e éd.,Dalloz,2021 3. J. Fawcett, J. Harris, M. Bridge, International Sale of Goods in the Conflict of Laws, Oxford University Press,2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2024