ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ / Polymer Technology Project
ΚωδικόςΕΧΤ466
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001062

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600232815
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ενώ δεν είναι τυπικά προαπαιτούμενο, καλό είναι οι φοιτητές να έχουν ήδη παρακολουθήσει το μάθημα της Μακρομοριακής Χημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να 1. Γνωρίζουν τις διεργασίες παραγωγής των πολυμερών σε βιομηχανική κλίμακα. 2. Έχουν κατανοήσει τις διάφορες τάξεις των πολυμερικών υλικών, όπως πλαστικά, ελαστομερή, ίνες, επιχρίσματα. 3. Γνωρίζουν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα πολυμερικά υλικά. 4. Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές μορφοποίησης των πλαστικών. 5. Γνωρίζουν τα διάφορα πεδία τεχνολογικών εφαρμογών των πολυμερών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Διεργασίες παραγωγής πολυμερών (τύποι αντιδραστήρων πολυμερισμού, τεχνικές διεξαγωγής αντιδράσεων πολυμερισμού, διεργασίες σταδιακού και αλυσιδωτού πολυμερισμού, πολυμερισμός μάζας, διαλύματος, αιωρήματος, γαλακτώματος). 2. Τάξεις πολυμερών (πλαστικά, ελαστομερή, υφάνσιμες και βιομηχανικές ίνες, επιχρίσματα, κόλλες). 3. Πρόσθετα πολυμερών (αντιστατικά πρόσθετα, διογκωτικά μέσα, ενισχυτικά μέσα, επιβραδυντές καύσης, πλαστικοποιητές, πληρωτικά μέσα, σκληρυντικά μέσα, σταθεροποιητές, συνδετικά μέσα, βελτιωτικά αντοχής στην κρούση, χρωστικές). 4. Μορφοποίηση πολυμερών (ιξωδοελαστική συμπεριφορά, εξώθηση, έγχυση, εμφύσηση, θερμομορφοποίση, μορφοποίηση με εξώθηση και συνεχή έλξη, περιστροφική μορφοποίηση). 5. Πεδία τεχνολογικών εφαρμογών (μίγματα πολυμερών, εφαρμογές των πολυμερών στην τεχνολογία σκυροδέματος, κ.α.).
Λέξεις Κλειδιά
Πολυμερισμός αιωρήματος, πολυμερισμός γαλακτώματος, προσθετα πολυμερών, ινες, πλαστικά, ελαστομερή, επιχρίσματα, μορφοποίηση πολυμερών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις70
Φροντιστήριο25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις5
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τεχνολογία Πολυμερών. Καραγιαννίδης, Γ. Σιδερίδου, Ε., Αχιλιάς, Δ. Μπικιάρης, Δ. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η επιστήμη των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις. Δ. Αχιλιάς, e-book, ΣΕΑΒ, 2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-05-2020