Πτυχιακή εργασία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠτυχιακή εργασία / Βachelor Τhesis
ΚωδικόςΚΕΧΕ000
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Παπαγεωργίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022795

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠτυχιακή εργασία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600233136
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΚΥ0000 Εισαγωγή στην Εκπόνηση Επιστημονικής Εργασίας
Γενικές Προαπαιτήσεις
4. Οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής είναι ο φοιτητής/τρια: • Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 150 ECTS από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (μη συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής) με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο θα δηλώσουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. • Να μην έχει κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος • Να έχει εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα ΚΥ0000 «Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα στις Πολιτικές Επιστήμες». • Να έχει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,5 με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους που θα δηλώσει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. • Να υποβάλει περίληψη ερευνητικής πρότασης περίπου 800 λέξεων που περιλαμβάνει τις υποθέσεις εργασίας, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, καθώς και τη βασική δομή της εργασίας και την κύρια βιβλιογραφία του θέματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές/ριες θα έχουν επιτύχει να εμβαθύνουν τις ερευνητικές δεξιότητές τους και να διατυπώνουν σωστά και πλήρως μία ερευνητική υπόθεση καθώς και να υλοποιούν ένα μεγάλο σχετικά επιστημονικό κείμενο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας αποτελεί προαιρετική επιλογή των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το 4ο έτος των σπουδών τους (με την έναρξη του Ζ´ εξαμήνου). Ωστόσο, γίνονται δεκτές προτάσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από φοιτητές/τριες που βρίσκονται είτε και στο 5ο έτος (Θ´ εξάμηνο) είτε και στο 6ο έτος των σπουδών τους (ΙΑ´ εξάμηνο). Η εκπαιδευτική αυτή δράση αποβλέπει στην εμβάθυνση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος δύναται να γίνουν αποδεκτοί ως τριάντα (30) υποψήφιοι/ες για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω. Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με – και αντικαθιστά - δύο μαθήματα επιλογής (που σήμερα αντιστοιχούν σε 8 ECTS). Η επιλογή της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας εμφανίζεται στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής αλλά η δήλωση της πτυχιακής εργασίας ηλεκτρονικά πραγματοποιείται από τη γραμματεία του Τμήματος. Η προαιρετική πτυχιακή εργασία είναι αυξημένων απαιτήσεων, όχι μόνον ως προς την έκτασή της (περίπου 8.000-10.000 λέξεις) αλλά και ποιοτικά, καθώς οφείλει να ακολουθεί αυστηρά το πρότυπο μιας επιστημονικής εργασίας. Πριν υποβάλει τη σχετική αίτηση, ο φοιτητής/τρια οφείλει να συνεννοηθεί με μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος που έχει ήδη εκφράσει την διάθεσή του να επιβλέψει πτυχιακές εργασίες κατά́ το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό́ έτος και διαθέτει γνωστική συνάφεια να επιβλέψει την εκπόνηση της εργασίας. Η περίληψη της ερευνητικής πρότασης πρέπει να γίνει αποδεκτή από το μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ που μπορεί να την απορρίψει αν κρίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα βελτιώσεων. Ο αριθμός πτυχιακών εργασιών που επιτρέπεται να επιβλέψει ταυτόχρονα μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ δεν θα ξεπερνά τις 5 (πέντε). Μόνο όταν συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της συνέλευσης μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο αριθμό εργασιών. Το κάθε μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει, εφόσον το επιθυμεί, στο τέλος του κάθε ακαδημαϊκού έτους, τον αριθμό και τις θεματικές των πτυχιακών εργασιών που θα αναλάβει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η αίτηση εκπόνησης πτυχιακής υποβάλλεται εγγράφως στη γραμματεία του Τμήματος (σε πρότυπο έντυπο που έχει ετοιμάσει το Τμήμα) από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου έως την ημερομηνία έναρξης της περιόδου δηλώσεων των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. Στην αίτηση συνυποβάλλεται και η ως άνω περίληψη της ερευνητικής πρότασης. Η διαδικασία ελέγχου των τυπικών προσόντων και κριτηρίων καθορίζεται από τη συνέλευση. Με την έναρξη της περιόδου δήλωσης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ανακοινώνεται στον υποψήφιο φοιτητή/τρια αν πληρούνται ή όχι οι τυπικές προδιαγραφές για εκπόνηση εργασίας και ο φοιτητής/τρια δύναται να κάνει την αντίστοιχη δήλωση μαθημάτων. Φοιτητές/τριες που μετακινούνται με το πρόγραμμα Erasmus+ ή άλλα συναφή προγράμματα ανταλλαγών μπορούν, κατ’ εξαίρεση να δηλώσουν πτυχιακή εργασία μέσω της γραμματείας του Τμήματος. Η επιλογή των υποψηφιοτήτων για πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε ειδική συνεδρίασή της μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων. Η συνέλευση ορίζει το μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ που θα επιβλέπει την πτυχιακή. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τον ανώτατο αριθμό πτυχιακών, η συνέλευση επιλέγει με βάση τον μέσο όρο της βαθμολογίας των υποψηφίων. Η καταχώρηση της δήλωσης της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται, στη συνέχεια, από τη γραμματεία του Τμήματος. Επιβλέπων της πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι κάθε υπηρετούν μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ του Τμήματος. Η πτυχιακή κρίνεται από διμελή εξεταστική επιτροπή στην οποία μετέχει υποχρεωτικά ο επιβλέπων και ένα δεύτερο μέλος που μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλου Πανεπιστημίου ή μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος. Γλώσσα εκπόνησης της πτυχιακής είναι η ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκπόνηση σε άλλη γλώσσα εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει επίπεδο C2 στη συγκεκριμένη γλώσσα και το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ δύναται να υποστηρίξει την συγγραφή της πτυχιακής στη συγκεκριμένη γλώσσα. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές/τριες ακολουθούν τις οδηγίες του Οδηγού Συγγραφής πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιπλέον πρέπει να παρακολουθήσουν τα ειδικά σεμινάρια συγγραφής εργασιών που οργανώνει το Τμήμα και να τηρούν το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο επιβλέπων. Η Συνέλευση μπορεί να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η πτυχιακή οφείλει να ολοκληρωθεί μέσα στο ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δηλώθηκε. Η κατάθεσή της πραγματοποιείται έως την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων κρίνει ότι η εργασία απαιτεί διορθώσεις ή βελτίωση, αναπέμπει με παρατηρήσεις το κείμενο στον συντάκτη της που οφείλει να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές και να υποβάλει την διορθωμένη πτυχιακή έως τις 31 Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η πτυχιακή παρουσιάζεται προφορικά ενώπιον της διμελούς επιτροπής μέσα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Βαθμολογείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Τμήματος και θεωρείται επιτυχής εφόσον λάβει τουλάχιστον τον βαθμό πέντε (5). Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν εκπονήσει εμπρόθεσμα την πτυχιακή εργασία ή αποτύχει σε αυτή, η δήλωση της πτυχιακής διαγράφεται και για την ολοκλήρωση των σπουδών του ακολουθεί την κανονική διαδικασία των μαθημάτων όπως προβλέπει ο κανονισμός του Τμήματος. Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια το επιθυμεί και, παράλληλα, πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις μπορεί να αναλάβει ένα άλλο θέμα πτυχιακής εργασίας το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με τον ίδιο ή άλλο διδάσκοντα ως επιβλέποντα. Η ολοκληρωμένη πτυχιακή εργασία κατατίθεται στο ιδρυματικό αποθετήριο των πτυχιακών εργασιών του ΑΠΘ. Κάθε ακαδημαϊκό έτος οι δύο καλύτερες πτυχιακές εργασίες δύναται να δημοσιεύονται από το τμήμα σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία συγγραφής της πτυχιακής τηρεί αυστηρά τους ισχύοντες στο Α.Π.Θ. κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής, όπως αναλύονται, μεταξύ άλλων, στον παρόντα κανονισμό και στον Κώδικα Δεοντολογίας και καλής πρακτικής του Α.Π.Θ. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και παραπέμπεται υποχρεωτικά στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος.
Λέξεις Κλειδιά
πτυχιακή εργασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2208
Σύνολο2208
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
13. Η πτυχιακή οφείλει να ολοκληρωθεί μέσα στο ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δηλώθηκε. Η κατάθεσή της πραγματοποιείται έως την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων κρίνει ότι η εργασία απαιτεί διορθώσεις ή βελτίωση, αναπέμπει με παρατηρήσεις το κείμενο στον συντάκτη της που οφείλει να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές και να υποβάλει την διορθωμένη πτυχιακή έως τις 31 Αυγούστου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η πτυχιακή παρουσιάζεται προφορικά ενώπιον της διμελούς επιτροπής μέσα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Βαθμολογείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του Τμήματος και θεωρείται επιτυχής εφόσον λάβει τουλάχιστον τον βαθμό πέντε (5).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2023