ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / THE UNDERSTANDING AND THE PRODUCTION OF SPEECH IN THE NATIVE AND SECOND/FOREIGN LANGUAGE
ΚωδικόςΓΛΩ373
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000645

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 136
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600235961
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα εξής:: (α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές μία σφαιρική θεώρηση των θεωρητικών μοντέλων καθώς και των σύγχρονων θεμάτων στην έρευνα για τη γλωσσική επεξεργασία. (β) Να είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις σε αυτή την περιοχή. (γ) Να κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στη γλωσσολογική θεωρία και τη γλωσσική επεξεργασία. (δ) Να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων στο χώρο της γλωσσικής επεξεργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η Γλωσσική Επεξεργασία, η οποία αποτελεί χώρο της Πειραματικής Γλωσσολογίας και της Εφαρμοσμένης Ψυχογλωσσολογίας. Εξετάζεται πώς οι άνθρωποι κατανοούν και παράγουν λέξεις και προτάσεις και ποιοι μηχανισμοί ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Ειδικότερα, περιγράφεται πώς γίνεται η λεξική αναγνώριση, πώς αντιλαμβανόμαστε τη λεξική αμφισημία και πώς επεξεργαζόμαστε τις κλιτές και παράγωγες λέξεις. Επίσης, αναλύονται ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συντακτική επεξεργασία των προτάσεων (parser) καθώς και οι στρατηγικές που ακολουθεί και οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις μελέτες που διερευνούν τη γλωσσική επεξεργασία αλλά και στα θεωρητικά μοντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα πειραματικά δεδομένα.
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική επεξεργασία, επεξεργαστής, μοντέλα γλωσσικής επεξεργασίας, πειραματικές μέθοδοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Εργαστηριακή Άσκηση150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281
Εξετάσεις602,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων, συμμετοχής σε πειραματική διαδικασία και τελικής εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαδοπούλου, Δ. (2015). Ανιχνεύοντας την προτασική επεξεργασία. Η περίπτωση της Ελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ostracon Publishing.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Agathopoulou, E. & Papadopoulou, D. (2009). «Morphological dissociations in the L2 acquisition of an inflectionally rich language». Στο L. Roberts, D. Véronique, A. Nilsson & M. Tellier (επιμ.), EUROSLA Yearbook 9. Amsterdam: John Benjamins, 107-131. Clahsen, H. & Felser, C. (2006). «Grammatical processing in language learners». Applied Psycholinguistics 27: 3-42. Frazier, L., Carminati, M. N., Cook, A. E., Majewski, H. & Rayner, K. (2006). «Semantic evaluation of syntactic structure: Evidence from eye movements». Cognition 99: B53-B62. Fromkin, V., Rodman, R. & Hyams, N. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. (κεφάλαια 4 & 9) Garrod, S. & M. Pickering (επιμ.) (1999). Language Processing. Hove: Psychology Press. (κεφάλαια 5, 11-12) Harley, T. (2001). The Psychology of Language. Hove: Psychology Press. (κεφάλαια 6, 9, 11-12) Papadopoulou, D. & Clahsen H. (2003). «Parsing strategies in L1 and L2 sentence processing: A study of RC attachment in Greek». Studies in Second Language Acquisition 24: 501-528. Papadopoulou, D. & Clahsen H. (2006). «Ambiguity resolution in sentence processing: the role of lexical and contextual information». Journal of Linguistics 42: 109-138. Papadopoulou, D. & Tsimpli, I. 2005. «Morphological cues in children’s processing of Ambiguous Sentences: A Study of Subject/Object Ambiguities in Greek». Στο Proceedings of the 29th Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA: Cascadilla Press, 471-481. Roberts, L. Marinis, T. Felser, C. & Clahsen, H. (2007). «Antecedent priming at trace positions in children’s sentence processing». Journal of Psycholinguistic Research 36: 175-188.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-02-2020