ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ / LANGUAGE CONTACTS
ΚωδικόςΓΛΩ398
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007093

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 77
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600235967
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
(α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές μία σφαιρική εικόνα της ιστορικότητας και της πολυπλοκότητας των καταστάσεων δι- και πολυγλωσσίας, των στάσεων που διαμορφώνονται σε σχέση με αυτές, των προβλημάτων που δημιουργούν και των τρόπων αντιμετώπισής τους. (β) Να είναι σε θέση να κατανοούν πού, πότε και πώς η γλωσσική επαφή οδηγεί σε γλωσσική αλλαγή και να συνειδητοποιήσουν τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της γλωσσικής αλλαγής. (γ) Μέσα από παραδείγματα αντλημένα είτε από τη σχετική βιβλιογραφία είτε από την προσωπική «βαλκανική» τους εμπειρία, να μπορούν να αναγνωρίζουν τους διάφορους μηχανισμούς γλωσσικής αλλαγής που οφείλεται στη γλωσσική επαφή. (δ) Να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά τις «γλωσσικές λύσεις» που δόθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών κρατών στα Βαλκάνια και να κατανοούν τα ιδεολογήματα που στήριξαν τις συγκεκριμένες επιλογές γλωσσικής ομοιογενοποίησης. (ε) Να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές για τους κινδύνους που διατρέχουν οι λεγόμενες «μικρές» γλώσσες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του «γλωσσικού ιμπεριαλισμού» ως άμεσης επίπτωσής της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΛΩ398: Γλωσσικές Επαφές Η μελέτη της Γλωσσικής Επαφής (language contact) γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες, επωφελούμενη από την γενική ανάπτυξη της επιστήμης της Γλωσσολογίας αλλά και ωφελώντας επιμέρους κλάδους της τελευταίας, όπως η Ιστορική Γλωσσολογία και η Κοινωνιογλωσσολογία. Καθώς διευρύνουμε τον ερευνητικό ορίζοντα στο χώρο και το χρόνο συμπεραίνουμε πως, διαφορετικά απ’ ό,τι ενδεχομένως φανταζόμασταν, η διγλωσσία και η πολυγλωσσία αποτελού(σα)ν μια όχι και τόσο ασυνήθιστη κατάσταση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ανάλογα με την εποχή και την οπτική θεώρησής της, η πολυγλωσσία αντιμετωπίστηκε άλλοτε ως κοινωνικό αγαθό άλλοτε ως αναπόφευκτο «κακό». Ποια είναι τα αίτια τέτοιων αντιλήψεων και πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά μέσω της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο οργανωμένων κοινωνιών; Κάτω από ποιες συνθήκες η πολυγλωσσία μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική παρεμβολή και αλλαγή; Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιοι οι μηχανισμοί που οδηγούν σε γλωσσική αλλαγή που οφείλεται στη γλωσσική επαφή; Είναι πάντα διακριτές και προβλέψιμες οι αλλαγές που θεωρούμε ότι οφείλονται στη γλωσσική επαφή; Υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή κλίμακα συσχετισμού του βαθμού έντασης της γλωσσικής επαφής και των αλλαγών που αυτή επιφέρει; Γιατί στα Βαλκάνια, κλασική περίπτωση μιας γλωσσικής περιοχής (linguistic area), είχαμε τη διαμόρφωση μιας Sprachbund και όχι την εμφάνιση pidgin γλώσσας; Τι είναι ο γλωσσικός θάνατος και η οικολογία των γλωσσών; Σε τέτοιου είδους ερωτήματα εστιάζει και προσπαθεί να απαντήσει το μάθημα αυτό, έχοντας ως κύριο σημείο αναφοράς και βασικό πεδίο εφαρμογής τα Βαλκάνια.
Λέξεις Κλειδιά
Πολυγλωσσία, Γλωσσικές περιοχές, Γλωσσική επαφή και γλωσσική αλλαγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών421,5
Εξετάσεις843
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
U. Weinreich, Languages in Contact, The Hague: Mouton 1953, 1968. S. Thomason, Language Contact, Edinburgh University Press, Edinburgh 2001. Assenova, P. 2002. Балканско езикознание. Veliko Ternovo : Faber. Sandfeld, Kr. 1930. Linguistique Balkanique (Problèmes et Résultats), Paris. Tzitzilis, Chr. 2001. “Methodische Bemerkungen zu den Lehnübertragungen in den Balkansprachen”, Linguistique Balkanique XLI/1.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2020