ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / Database Systems
ΚωδικόςΗΥ1001
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Συμεωνίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000587

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600236112
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προτείνεται στους φοιτητές να έχουν περάσει τα μαθήματα Προγραμματιστικές Τεχνικές, Δομές Δεδομένων, και Τεχνολογία Λογισμικού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναλύσουν τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής που απαιτεί βάση δεδομένων, β) Σχεδιάσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων, γ) Υλοποιήσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων σε ένα δημοφιλές περιβάλλον ανάπτυξης, δ) Σχεδιάσουν και να υποβάλουν ερωτήματα σε γλώσσα SQL, ε) Κατανοούν τα βασικά πλεονεκτήματα και προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση ΒΔ, στ) Γνωρίζουν τις βασικές επιλογές αρχιτεκτονικής υπολογιστών για υποστήριξη βάσεων δεδομένων, ζ) Γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις τεχνολογίες των βάσεων δεδομένων που αναρτώνται στο διαδίκτυο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των μαθημάτων λογισμικού. Παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης, μοντελοποίησης, σχεδίασης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων και οι φοιτητές εξοικειώνονται με κάποια δημοφιλή περιβάλλοντα για την ανάπτυξη παρόμοιων συστημάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Τα περιεχόμενα έχουν ως εξής: - Περιβάλλον και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων (ΒΔ). - Μοντέλα δεδομένων: οντοτήτων-συσχετίσεων, αντικειμενοστρεφές και σχεσιακό. - Σχεδίαση ΒΔ με το σχεσιακό μοντέλο. Κανονικές μορφές και κανονικοποίηση. - Σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός και γλώσσα SQL. - Μεθοδολογία ανάπτυξης ΒΔ. - Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, στοιχεία XML. - Βελτιστοποίηση ερωτήσεων. - Προστασία δεδομένων: ανάκαμψη, ταυτοχρονισμός, ακεραιότητα, ασφάλεια. - Αρχιτεκτονική υπολογιστών για διαχείριση συστημάτων ΒΔ.
Λέξεις Κλειδιά
Βάσεις Δεδομένων, Λογισμικό, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αναζήτηση Δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Δημόσια Παρουσίαση Εργασίας
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο (syllabus) που διανέμεται στο πρώτο μάθημα και βρίσκεται σε συνεχή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα εξής: Γραπτή εξέταση 70% Ομαδική εργασία 1 (Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων) 15% Ομαδική εργασία 2 (Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων) 15% Περισσότερες πληροφορίες στο site του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, (6η έκδοση, μεταφρασμένο στα ελληνικά), A. Silberschatz, H. Korth, and S. Sudarshan, Εκδόσεις Γκιούρδας, Έτος έκδοσης 2011. 2. Βασικές Αρχές για τα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, (2η έκδοση, μεταφρασμένο στα ελληνικά), J. D. Ullman and J. Widom, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έτος Έκδοσης 2008. 3. Συστήματα Βάσεων Δεδομένων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή, Ι. Μανωλόπουλος και Α. Ν. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Έτος έκδοσης 2006, Σελ. 556 4. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, (3η έκδοση, μετ. στα ελληνικά), R. Ramakrishnan and J. Gehrke, Εκδόσεις Τζιόλας, Έτος έκδοσης 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πληθώρα συγγραμμάτων στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Σημειώσεις και διαφάνειες των διαλέξεων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2014