ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 4

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 4 / High Voltage Engineering IV
ΚωδικόςΕΝ1104
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαντελεήμων Μικρόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000542

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 4
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600236147
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Η κριτική κατανόηση των βασικών αρχών της διηλεκτρικής αντοχής αέριων, υγρών και στερεών μονώσεων, της επιφανειακής διάσπασης μονωτήρων και της ηλεκτρικής διάσπασης του κενού. • Η κριτική κατανόηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μονώσεων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία των υψηλών τάσεων και των βασικών μηχανισμών της ηλεκτρικής διάσπασής των. • Η ικανότητα εκπόνησης βιβλιογραφικής επισκόπησης σε ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στη διηλεκτρική συμπεριφορά των μονώσεων, σύνταξης σχετικής γραπτής έκθεσης και πραγματοποίησης σχετικής παρουσίασης. • Η προσωπική ανάπτυξη μέσω της ενεργούς συμμετοχής και της ομαδικής εργασίας, στο πλαίσιο εκπόνησης βιβλιογραφικής επισκόπησης από ομάδες ολιγάριθμων φοιτητών.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην ηλεκτρική διάσπαση, Κινητική θεωρία των αερίων, Ιονισμός και απιονισμός, Διάσπαση στα αέρια, Συμπεριφορά των αερίων ως μονωτικών, Διάσπαση στο υψηλό κενό, Διάσπαση στα στερεά. Διάσπαση στα υγρά.
Λέξεις Κλειδιά
Ηλεκτρική διάσπαση, διηεκτρικά, ηλεκτρική μόνωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει υποδομές και υπηρεσίες προς τους φοιτητές και το προσωπικό του προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του. Σχετικά με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το Τμήμα έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα δικτυοκεντρικής εκπαίδευσης «e-THMMY», ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαδικτυακής υποστήριξης της εκπαίδευσης (ιστότοπος), μέσω της οποίας οι φοιτητές εγγράφονται σε μαθήματα και εργαστήρια και φορτώνουν τις γραπτές εκθέσεις εργαστηριακών ασκήσεων ενώ ο διδάσκων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματά του και επικοινωνεί αμφίδρομα με τους φοιτητές. Ειδικότερα, αναφορικά με το μάθημα των Υψηλών Τάσεων 4 μέσω του e-THMMY οι φοιτητές: • εγγράφονται στο μάθημα ατομικά καθώς και κατά ομάδες για την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας • ανεβάζουν την προαιρετική εργασία του μαθήματος • ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων από τον διδάσκοντα • επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το διδάσκοντα αμφίδρομα. Επιπρόσθετα, η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα, ενώ πολλές φορές κατά το μάθημα γίνεται προσπέλαση ιστοσελίδων. Επικοινωνία με τους φοιτητές, μέσω του πεδίου «Ανακοινώσεις» του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-THMMY και του forum του ιστοτόπου e-THMMY, καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όταν απαιτείται.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εξετάσεις22
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος καθίσταται γνωστή τόσο δια ζώσης στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος θεωρίας στην αίθουσα, όσο και διαρκώς μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. Οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα κοινοποιούνται υπό τη μορφή λίστας στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές σε σχέση με τη γραπτή ενδιάμεση εξέταση και τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου έχουν το δικαίωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να ενημερωθούν προσωπικά για την αξιολόγηση των γραπτών τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kuffel E., Zangl W.S., Kuffel J., Υψηλές Τάσεις, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.2η Έκδοση ISBN: 978-960-418-261-9
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2019