ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική) / Physics IV (Waves-Optics)
ΚωδικόςΓΘΥ204
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Αρβανιτίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002881

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600236203
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. • Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. • Να εξασκηθούν στη σύζευξη καθημερινών μαθημάτων με την αντίστοιχη θεωρία. • Να εξασκηθούν στην ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα διδασκαλίας Ενότητα 1 (ώρες 5): Κύματα σε ελαστικά μέσα, Βασικές έννοιες κύματος, Παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Ασκήσεις Ενότητα 2 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 3 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 4 (ώρες 5): Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις Ενότητα 5 (ώρες 5): Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύθερη διάδοση κυμάτων, Αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις Ενότητα 6 (ώρες 5): Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, Διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις Ενότητα 7 (ώρες 5): Γεωμετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, πρίσματα, φακοί, κάτοπτρα. Ασκήσεις Ενότητα 8 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις Ενότητα 9 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμική, κυκλική, ελλειπτική), ιδιότητες. Ασκήσεις Ενότητα 10 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία. Διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός Συμφωνία πηγών. Ενότητα 11 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις Ενότητα 12 (ώρες 5) Περίθλαση του φωτός. Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, Περίθλαση από σχισμή, Ασκήσεις Ενότητα 13(ώρες 5): Περίθλαση του φωτός. Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις
Λέξεις Κλειδιά
Κύμα, κυματική εξίσωση, συμβολή, περίθλαση, διασκεδασμός, πόλωση, γεωμετρική οπτική, ακτίνα, φακός, διάθλαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Παρουσιάσεις PowerPoint • Προβολή σύντομων βίντεο των αντιστοίχων φυσικών φαινομένων ή προσομοιώσεων (Origin, Mathematica) • Σχολιασμός
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Φροντιστήριο78
Εξετάσεις3
Επίλυση ασκήσεων42
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οπτική, Βασικές αρχές και εφαρμογές, E. Hecht, Εκδόσεις: Gutenberg Οπτική, Ε. Hecht, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική (Β Τόμος), H. Young, R. Freedman, Εκδόσεις: Α. Παπαζήσης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
M. V. Klein, "Optics" J. Wiley & Sons, 1970 E. Hecht and A. Zajac, "Optics" Addison-Wesley, 1974 M. Born and E. Wolf, "Principle of Optics" Pergamon Press, 1970 Θέματα οπτικής, Ι. Σπυριδέλης, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ Σημειώσεις Ε. Βανίδη
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2020