ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ / Propagation of Electromagnetic Waves - Antennas - Microwaves
ΚωδικόςΓΘΕ208
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣωτήριος Γούδος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016579

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600236210
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας και Μαθηματικών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει κατάρτιση και θα μπορούν ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τη θεωρητική ανάλυση και τις σύγχρονες εφαρμογές των βασικών συστημάτων οδήγησης και ασύρματης μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων(κεραιών).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Ενότητα 1 (ώρες: 4 ): Οδηγούμενα κύματα (Εξισώσεις Maxwell και οδηγούμενα κύματα σε γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγούς). • Ενότητα 2 (ώρες: 10 ): Γραμμές μεταφοράς(ανοιχτές και ομοαξονικές): Ρυθμός TEM , κριτήρια ποιότητας μετάδοσης σήματος, λειτουργία γραμμών σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες , στάσιμα κύματα, ισχύς, προσαρμογή φορτίου σε γραμμή μεταφοράς. Παράμετροι σκέδασης σε δίθυρο δικτύωμα γραμμής. Ανάλυση μετάδοσης σήματος στο πεδίο του χρόνου. • Ενότητα 3 (ώρες: 4): Μικροταινιακές γραμμές μεταφοράς; δομικά χαρακτηριστικά. Ανάλυση του ηλεκτρομαγνητικού τους πεδίου σε ημιστικό ΤΕΜ ρυθμό λειτουργίας με α)τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών, την ανάλυση Fourier και τη μέθοδο των ροπών. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας τους. Εφαρμογές • Ενότητα 4 (ώρες: 7): Ραδιομετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-κεραίες: Ακτινοβολία ρευματικών κατανομών(εξισώσεις Maxwell), χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας κεραιών , κεραίες στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στα radar. Διπολικές κεραίες • Ενότητα 5 (ώρες: 4): Μικροταινιακές κεραίες: δομή, ανάλυση λειτουργίας, τύποι μικροταινιακών κεραιών • Ενότητα 6 (ώρες: 7):Στοιχειοκεραίες: Ομοιόμορφες (γραμμικές,επίπεδες), ανομοιόμορφες , αμοιβαία αντίσταση κεραιών. • Ανασκόπηση(3ώρες)
Λέξεις Κλειδιά
Γραμμές Μεταφοράς, Κεραίες, Μικροκύματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι παραδόσεις γίνονται με το πρόγραμμα Power Point. Kατά τη διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιούνται λογισμικά μαθηματικών καθώς και εξειδικευμένα (σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος)προγράμματα τα οποία παρέχουν σε πραγματικό χρόνο ανάλυση και παρουσίαση διαγραμμάτων(αποτελεσμάτων)για διάφορες εφαρμογές που αφορούν τη διδασκόμενη ύλη καθώς και τις ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α)Υπάρχει κατ'αρχήν η εξέταση εφ' όλης της ύλης του μαθήματος η οποία πραγματοποείται εντός της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου, σε ημερομηνία που ορίζει το Τμήμα β)Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται δύο εξετάσεις προόδου στις οποίες η συμμετοχή των φοιτητών είναι προεραιτική. γ)Δίδεται επίσης στους φοιτητές, προεραιτικά,η δυνατότητα να εκπονήσουν εργασία με θέμα σχετικό με μέρος του περιεχομένου του μαθήματος. __Οι επιτυγχάνοντες στα (β) και (γ) απαλλάσσονται της περεταίρω εξέτασης στο τμήμα της ύλης στο οποίο εξετάστηκαν και προσέρχονται στις γενικές εξετάσεις του εξαμήνου για να εξεταστούν στο υπόλοιπο τμήμα της ύλης του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις_Πανεπιστημιακές παραδόσεις: ‘Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων-Κεραίες-Μικροκύματα’, Ι.Ν. Σάχαλος , Αικ. Σιακαβάρα Σημειώσεις-Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 2019
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται ξενόγλωσση ή ελληνική βιβλιογραφία . Η μελέτη της δεν είναι υποχρεωτική.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2020