ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ / Atomic and Molecular Physics Laboratory
ΚωδικόςΓΘΥ503
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Στούλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003013

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600236220
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν έρθει σε επαφή με την εργαστηριακή – πειραματική μεθοδολογία μελέτης και λήψης δεδομένων για βασικές έννοιες που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με το φως, τα ηλεκτρόνια και τα άτομα. Θα έχουν παρατηρήσει και μελετήσει απλά κβαντικά φαινόμενα. Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να χειρίζονται σύνθετες πειραματικές διατάξεις και να χρησιμοποιούν τεχνικές για την περιγραφή ατομικών φαινομένων. Τέλος, θα έχουν εξοικειωθεί με τις έννοιες της ακρίβειας των μετρήσεων και των πειραματικών σφαλμάτων και θα έχουν την ικανότητα να τις ενσωματώσουν στην ανάλυση των πειραματικών δεδομένων τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εκτίμηση του σφάλματος μιας μεμονωμένης μέτρησης. Μετάδοση σφαλμάτων. Ελάχιστα τετράγωνα με σφάλματα. Μη ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίων (πείραμα Frank - Hertz). Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (μέτρηση της σταθεράς του Planck). Κυματική φύση των ηλεκτρονίων (περίθλαση ηλεκτρονίων). Καθορισμός του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. Θερμιονική εκπομπή (νόμος του Richardson). Μελέτη των ενεργειακών σταθμών του ατόμου του Νa, εύρεση της ενέργειας των σημαντικότερων κβαντικών μεταπτώσεων μεταξύ διεγερμένων ενεργειακών σταθμών του ατόμου και μελέτη της λεπτής υφής τους.
Λέξεις Κλειδιά
Φως, φωτόνιο, ηλεκτρόνιο, σκέδαση, κυματική φύση, λόγος e/m, θερμιονική εκπομπή, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, σταθερά Planck, νόμος Richardson, ενεργειακές στάθμες ατόμου, λεπτή υφή, ατομικά φάσματα, πειραματικό σφάλμα, διάδοση σφαλμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση78
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση, συγγραφή εργασίας, γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ" των Σ. ΔΕΔΟΥΣΗΣ, et al., εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
“Experiments in Modern Physics” A. Melissinos, J. Napolitano, Eds. Academic Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-02-2023