ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / Digital Systems
ΚωδικόςΗΥΕ201
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Νικολαϊδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003032

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600236309
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στους φοιτητές του δυαδικού συστήματος αναπαράστασης των αριθμών, των βασικών εννοιών της ψηφιακής λογικής, των βασικών ψηφιακών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επεξεργασίας και μνήμης, καθώς και της μεθοδολογίας ανάλυσης και σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα, Δυαδικοί αριθμοί, Μετατροπές αριθμών μεταξύ συστημάτων, Δυαδικοί κώδικες. Άλγεβρα Boole, Βασικά θεωρήματα και ιδιότητες, Συναρτήσεις Boole, Ψηφιακές λογικές πύλες. Ελαχιστοποίηση σε επίπεδο πυλών, μέθοδος του χάρτη, Συνθήκες αδιάφορου τιμής, Υλοποίηση με πύλες NAND και NOR. Συνδυαστική λογική, Διαδικασία ανάλυσης, Διαδικασία σχεδιασμού, Αθροιστής, Συγκριτές μεγέθους, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Πύλες τριών καταστάσεων. Σύγχρονη ακολουθιακή λογική, Flip-Flop, Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων, Διαδικασία σχεδιασμού σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Καταχωρητές και Μετρητές. Υλοποίηση κυκλωμάτων με γλώσσες προγραμματισμού (VHDL, Verilog), Σχεδιασμός με χρήση ASM. Μνήμες ROM και RAM, Συσκευές προγραμματίσιμης λογικής.
Λέξεις Κλειδιά
Δυαδικοί αριθμοί, Άλγεβρα Boole, Συνδυαστικά κυκλώματα, Ακολουθιακά κυκλώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Διαφάνειες σε power point και χρήση προβολέα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ψηφιακή Σχεδίαση, 6η έκδοση, Moris Mano και Michael Ciletti, Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2. Ψηφιακή Σχεδίαση , Αρχές και Πρακτικές, John F. Wakerly, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 3. Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL, Stephen Brown, Zvonko Vranesic, Εκδόσεις Τζιόλα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Logic and Computer design fundamentals, Third and Fourth edition, M. Morris Mano, Charles R. Kime, Pearson International Edition, 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2022