ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική) / Physics II (Heat -Thermodynamics)
ΚωδικόςΓΘΥ202
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Φράγκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002847

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θερμότητα - Θερμοδυναμική)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600236789
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές εισάγονται στο περιεχόμενο των όρων της θερμοδυναμικής μέσω της αντιμετώπισης των νόμων του ιδανικού αερίου και των θερμικών μηχανών, εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες της κλασσικής θερμοδυναμικής, επεκτείνουν την μέθοδό της σε περιοχές της φυσικής εκτός του αερίου, εισάγονται στην αντιμετώπιση των πρόβληματων ισορροπίας φάσεων, αποκτούν αρχική εμπειρία της μοντελοποίησης στην ανάλυση των φυσικών προβλήματων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θερμοδυναμική του Ιδανικού Αερίου: Σύστημα, περιβάλλον, καταστατικές μεταβλητές, ισορροπία και μεταβολή. Θερμοκρασία και μηδενικός νόμος, κλίμακες θερμοκρασιών και θερμομετρικές ιδιότητες. Θερμότητα και πρώτος νόμος, θερμοχωρητικότητα και θερμιδομετρία, μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Νόμοι του ιδανικού αερίου εμπειρικά και με στοιχεία κινητικής θεωρίας. Πραγματικό αέριο. Μεταβολές του ιδανικού αερίου και κύκλοι. Θερμικές μηχανές και απόδοση. Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, κύκλος Carnot, εντροπία, ανισότητα Clausius. Αξιωματική θεώρηση Θερμοδυναμικής: Αξιωματική εισαγωγή των νόμων της Θερμοδυναμικής. Ο 1ος νόμος σε συστήματα με άλλες από PVT μεταβλητές. Γενίκευση 2ου νόμου. Θερμοδυναμικά δυναμικά: Θερμοδυναμικά δυναμικά, μετασχηματισμοί Legendre, σχέσεις Maxwell. Εφαρμογή και μελέτη σε απλά συστήματα (σχέση θερμοχωρητικοτήτων, ιδανικό αέριο, ελαστική ράβδος, ηλεκτρική κυψέλη, πιεζοηλεκτρικό και μαγνητοθερμικό φαινόμενο). Εφαρμογή σε μη αντιστρεπτές μεταβολές Ισορροπία Φάσεων: Κριτήρια ισορροπίας, συστήματα περισσοτέρων φάσεων(πραγματικές καθαρές ουσίες), ισορροπία φάσεων, εξίσωση Clausus-Clapeyron. Τρίτος νόμος της Θερμοδυναμικής.
Λέξεις Κλειδιά
Θερμοδυναμική, ιδανικό αέριο, θερμότητα, εντροπία, κύκλος Carnot, θερμοδυναμικά δυναμικά, Legandre,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Φροντιστήριο78
Εξετάσεις3
Επίλυση ασκήσεων42
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Θερμοδυναμική Συστημάτων σε Ισορροπία, C.J.Adkins Λεπτομέρειες Θερμοδυναμική, Michael Μ. Αbbott, Hendrick C. Van Ness ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Απόστολος Πολυζάκης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Modern Thermodynamics, From Heat Engines to Dissipative Structures (Dilip Kondepudi, Ilya Prigoogine) John Wiley & Sons. An Introduction to Thermal Physics 1st Edition, by Daniel V. Schroeder, Addison-Wesley
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-12-2022