ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός) / Physics III (Electricity - Magnetism)
ΚωδικόςΓΘΥ203
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Σαραφίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002848

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός - Μαγνητισμός)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600236790
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει την προέλευση και τις βασικές ιδιότητες του ηλεκτροστατικού και του μαγνητοστατικού πεδίου, τόσο στο κενό όσο και στην ύλη. Θα έχουν κατανοήσει την συσχέτιση ηλεκτρικού πεδίου και δυναμικού, θα μπορούν να υπολογίζουν βασικά μεγέθη ηλεκτρικών κυκλωμάτων και θα γνωρίζουν την δύναμη Lorentz και θα μπορούν να υπολογίζουν μαγνητικά πεδία με χρήση του νόμου του Ampere. Τέλος, θα έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες στην επίλυση σχετικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ηλεκτρικά Πεδία - Νόμος Coulomb - Ηλεκτρική Ροή - Νόμος του Gauss - Αγωγοί - Ηλεκτρικό Δυναμικό - Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά - Ηλεκτρικό Ρεύμα - Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - Ηλεκτρική Ισχύς - Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος - Κανόνες του Kirchhoff - Κυκλώματα RC - Μαγνητικά Πεδία - Μαγνητική Δύναμη - Φαινόμενο Hall - Πηγές Μαγνητικού Πεδίου - Ο Νόμος των Biot-Savart - Ο Νόμος του Ambere - Μαγνητικές Ιδιότητες της Ύλης - Ο Νόμος του Faraday - Ο Κανόνας του Lenz
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου λαμβάνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα συνολικά εννέα ομάδες ασκήσεων (συνολικά περίπου 50 ασκήσεις) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning. Μέσα σε προθεσμία μίας εβδομάδας πρέπει να στείλουν μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τις λύσεις των ασκήσεων. Κατόπιν μέσα σε προθεσμία μιας εβδομάδας οι εργασίες βαθμολογούνται από δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν αριστεύσει στο μάθημα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος με βάση τις λύσεις που στέλνει ο διδάσκων. Όσοι και όσες αποστείλουν τουλάχιστον έξι ομάδες λυμένων ασκήσεων παίρνουν μπόνους έναν βαθμό στις εξετάσεις του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου που γίνονται αμέσως μετά το αντίστοιχο εξάμηνο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Φροντιστήριο78
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, Eighth Edition, R.A. Seraway, J.W. Jewett Fundamentals of Physics, Eighth Edition, D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, D.C. Giancoli, Pearson Prentice Hall 2008 The Feynman Lectures on Physics, R.P. Feynman, R.B. Leighton, M.L. Sands, L. Matthew, New Dehli, Narosa Publishing House, 1997 University Physics with Modern Physics, H. Young, R. Freedman
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2020