ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / Structure of Materials Laboratory
ΚωδικόςΣΥΥ501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Βουρλιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003017

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600236816
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΘΥ205 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ V (Νεώτερη Φυσική)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να: -αναγνωρίζουν απλές κρυσταλλικές δομές, βασικά είδη πλεγμάτων και να δεικτοδοτούν πλεγματικά επίπεδα. - έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές λειτουργίας ενός περιθλασίμετρου ακτίνων χ -να αποτιμούν σε γενικές γραμμές ένα διάγραμμα περίθλασης ακτίνων χ (μονοκρυστάλλου, μείγματος πολυκρυσταλλικών υλικων, αμόρφου) - να έχουν κατανοήσει την χρησιμότητα της μεθόδου της περίθλασης ακτίνων χ, στον χαρακτηρισμό των υλικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή εννοιών κρυσταλλικού πλέγματος, κυψελίδας, κρυσταλλικών συστημάτων, δεικτών, κλασματικών συντεταγμένων, ισοδύναμων θέσεων και εξήγηση λειτουργίας διατάξεων ακτινώνΧ. ΑΣΚΗΣΗ 1. Εφαρμογές του νόμου του Bragg στην περίθλαση των ακτινών Χ. Οι μονοκρύσταλλοι ως φράγμα περίθλασης. Υπολογισμός κρυσταλλογραφικής πυκνότητας. Μέτρηση των μηκών κύματος λκα και λ ΑΣΚΗΣΗ 2. Μέγεθος ατόμων και επίδραση στο μέγεθος της κυψελίδας. Υπολογισμός μεγέθους κυψελίδων από τις ακτίνες των ιόντων. Πειραματική επαλήθευση ορθής κυψελίδας. Εύρεση άγνωστης ακτίνας ιόντος με πείραμα περίθλασης. ΑΣΚΗΣΗ 3. Πειραματικές μέθοδοι ακτινών Χ σε πολυκρυσταλλικά υλικά. Μέθοδος Debye-Scherrer. Δεικτοδότηση διαγραμμάτων Debye. Εύρεση σταθεράς γνωστών και αγνώστων κρυσταλλικών δειγμάτων. ΑΣΚΗΣΗ 4. Πειραματικές μέθοδοι ακτινών Χ σε πολυκρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Μέθοδος Bragg-Brentano. Ταυτοποίηση και δεικτοδότηση διαγραμμάτων Bragg-Brentano. Υπολογισμός μεγέθους συσσωματώσεων στα άμορφα υλικά.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση78
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
B.D. Cullity & S.R. Stock Prentice Hall, Upper Saddle River (2001) X-Ray Diffraction: A Practical Approach C. Suryanarayana & M. Grant Norton Plenum Press, New York (1998) Εισαγωγή στην κρυσταλλοδομή Κωνσταντίνος Καβούνης σοφία A.E., 2008 ISBN 978-960-6706-14-1
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-09-2023