ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Applied Informatics Laboratory
ΚωδικόςΗΥΥ501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαυροειδής Αγγελακέρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600236821
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα καθώς είναι το 1ο εργαστηριακό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
To Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΕΠ) είναι το πρώτο εργαστηριακό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής (1ο εξάμηνο σπουδών). Στόχος του Εργαστηρίου αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε θέματα σχετικά με τη φυσική που θα αντιμετωπίσουν κατά την πορεία τους εντός και εκτός του τμήματος. Με το πέρας το εργαστηρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συντάξουν και να παρουσιάσουν μια επιστημονική αναφορά τόσο σε γραπτή όσο και προφορική μορφή. Ο όρος επιστημονική αναφορά αναφέρεται σε μια απλή εργαστηριακή αναφορά που αφορά συλλογή και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων, σε μια βιβλιογραφική αναζήτηση πάνω σε συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα, σε μια πτυχιακή εργασία αλλά ακόμα και στην σύνταξη μιας ερευνητικής εργασίας. Ο φοιτητής που ολοκληρώνει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα θα έχει έρθει σε επαφή με βασικές έννοιες της χρήσης του υπολογιστή στη σύνταξη και παρουσίαση επιστημονικών αποτελεσμάτων θα έχει κατανοήσει τη δομή ενός επιστημονικού κειμένου ανάλογα με το σκοπό του θα έχει εξοικειωθεί με σύγχρονα προγράμματα επεξεργασίας και παρουσίασης δεδομένων και υπολογιστικών διαδικασιών θα μπορεί να επιλύσει προβλήματα σχετικά με τον αποτελεσματικό τρόπο παρουσίασης επιστημονικών αποτελεσμάτων τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή. θα είναι σε θέση να σχεδιάσει τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας ώστε να παρέχει με εποπτικό τρόπο πληροφορίες και συνδέσεις μεταξύ των δεδομένων της θα έχει εξασκηθεί στην επιστημονική αναζήτηση πληροφοριών, στην ταξινόμηση τους αλλά και στην συλλογή, επεξεργασία και συσχέτιση πειραματικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εργαστήριο αποτελείται από 10 αυτόνομες ασκήσεις χωρισμένες σε 3 ομάδες: Ομάδα Α: Προετοιμασία εργαστηριακής αναφοράς (3 ασκήσεις)Ομάδα Β: Επεξεργασία πειραματικών δεδομένων (2 ασκήσεις)Ομάδα Γ: Ο υπολογιστής ως επιστημονικό εργαλείο (5 ασκήσεις). Κάθε μάθημα (1-10) αποτελεί αυτόνομη άσκηση στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες εργασίες, ενώ το 11ο μάθημα αποτελεί την τελική εξέταση.
Λέξεις Κλειδιά
Φυσική, υπολογισμοί, γραφικές παραστάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές εξασκούνται ατομικά σε έναν υπολογιστή ο καθένας. Σε κάθε εργαστηριακό μάθημα διάρκειας 4 ωρών θα υπάρχει μία ώρα θεωρητικό μέρος και 3 ώρες πρακτική εξάσκηση/εκπόνηση της εργασίας που θα παραδίδεται ηλεκτρονικά στο τέλος του κάθε εργαστηρίου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις27
Εργαστηριακή Άσκηση120
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής: •η παρουσία τους καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου •ο φάκελος με τις εργασίες που έχουν παραδοθεί •η επίδοση τους στην τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η Τέχνη και οι Τεχνικές μιας Επιστημονικής Αναφοράς Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77115187 Έκδοση: 1η/2018 Συγγραφείς: Αγγελακέρης Μαυροειδής ISBN: 978-960-6789-23-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ξαρχάκου Πηνελόπη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το προτεινόμενο Λογισμικό είναι: Microsoft Windows, Microsoft Office, Microcal Origin, Wolfram Mathematica Όλα τα εγχειρίδια σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φοιτητές. Επίσης διατίθενται ηλεκτρονικές σημειώσεις ανά ενότητα μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2020