ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ / Methodology for the Presentation of Topics in Physics
ΚωδικόςΑΜΕ201
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαυροειδής Αγγελακέρης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003089

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600236895
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει φοιτήτριες και φοιτητές, σε κάθε επίπεδο της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, να ενταχθούν στην ερευνητική μεθοδολογία με πρακτικό και χρηστικό τρόπο. Μέσω του μαθήματος, θα μπορούν να οργανώσουν και να αξιοποιήσουν παραγωγικά τον χρόνο ενασχόλησής τους με επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, τα οποία χρειάζονται ερμηνείες, υπολογισμούς και επεξεργασίες. Επίσης, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εκάστοτε δεδομένων σε μορφή αναφοράς, στο πλαίσιο εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας ή/και μιας διαδικασίας δημοσιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μορφή παρουσίασης σε συνέδριο ή σε μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη, Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο όρος επιστημονική αναφορά αντιστοιχεί σε μια ολοκληρωμένη γραπτή εργασία ή σε μια προφορική παρουσίαση πάνω σε ένα ειδικό αντικείμενο. Περιλαμβάνει την περιγραφή του αντικειμένου, διαδικασίες μετρήσεων αλλά και αποτελέσματα που έχουν προκύψει μετά από κάποια μορφή επεξεργασίας ή/και υπολογισμών και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Η επιστημονική αναφορά είναι το αποτέλεσμα μιας ερευνητικής μελέτης. Πίσω από μια επιστημονική αναφορά υπάρχει η απάντηση σε ένα ερώτημα ή η λύση σε ένα πρόβλημα που μπορούν να δοθούν μόνο μετά από μια ερευνητική διαδικασία που θα πάρει τη μορφή επιστημονικής εργασίας. Τα χαρακτηριστικά ποιότητας μιας επιστημονικής αναφοράς καθορίζονται κυρίως από την επιλογή της ερευνητικής μεθοδολογίας, δηλαδή της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στην επίλυση του προβλήματος, ξεκινώντας από τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος και καταλήγοντας στην εξεύρεση της λύσης. Μια επιστημονική αναφορά-εργασία έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας: λογική οργάνωση και παρουσίαση των ιδεών και των νοημάτων, εμβάθυνση στο θέμα, ακρίβεια και ορθότητα, πρωτοτυπία, τεκμηρίωση, τυπική δομή και μορφοποίηση.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστημονική Αναφορά, Ερευνητική Μελέτη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις108
Εκπόνηση μελέτης (project)6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα σύγχρονο ερευνητικό θέμα/ερώτημα και καλούνται να εφαρμόσουν την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία και να συντάξουν την αντίστοιχη επιστημονική αναφορά που θα παρουσιάσουν σε ανοικτό ακροατήριο σε μορφή μιας ημερίδας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77106783 Συγγραφείς: Gray David, Πρόδρομος Χατζόγλου, Δελιάς Παύλος (επιμέλεια) 4η έκδοση, 2018, ISBN: 9789604187874, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφάνειες παρουσιάσεων/σημειώσεις ανά ενότητα μαθήματος θα αναρτηθούν στο e-learning Η τέχνη και οι τεχνικές της επιστημονικής αναφοράς (Έκδοση: 2η/2021, ISBN: 978-960-6789-31-1) - Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη: Ιστοσελίδες με σχετικές χρηστικές πληροφορίες για επιστημονικές αναφορές και οδηγίες χρήσης κατάλληλου λογισμικού για επεξεργασία δεδομένων https://www.americanscientist.org/blog/the-long-view/the-science-of-scientific-writing https://www.waikato.ac.nz/library/guidance/guides/write-scientific-reports https://erc.europa.eu/managing-your-project/scientific-reporting https://builtin.com/data-science https://www.simplilearn.com/tutorials/data-science-tutorial/what-is-data-science https://www.statista.com/ https://venngage.com/blog/what-is-an-infographic/ https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2023