ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ / Computer Programming and Computational Physics
ΚωδικόςΗΥΥ201
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Σαμαράς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002850

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600236915
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: α) κατανοήσουν την έννοια του προγραμματισμού Η/Υ, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς β) μάθουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού C γ) εξασκηθούν στην επίλυση απλών υπολογιστικών προβλημάτων της Φυσικής. Έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο επίλυσης. δ) αποκτήσουν τις βάσεις για μπορέσουν να βελτιώσουν στη συνέχεια τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό και να υιοθετήσουν νέες γλώσσες και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Βασικές έννοιες προγραμματισμού : Πηγαίος κώδικας, μεταγλώττιση και σύνδεση, εκτελέσιμα προγράμματα 2. Προγραμματισμός σε C. Mεταβλητές και τύποι μεταβλητών, αλφαριθμητικές τιμές, τελεστές, λογικές και μαθηματικές εκφράσεις (τελεστές) 3. Έλεγχος ροής προγράμματος (διακλάδωση υπό συνθήκη, βρόχοι επανάληψης) 4. Συναρτήσεις μαθηματικές και διαχείρισης αλφαριθμητικών 5. Συναρτήσεις (κλήση με αντιγραφή/αναφορά, προεπιλεγμένες μεταβλητές, αναδρομική κλήση), εμβέλεια μεταβλητών (τοπικές/καθολικές), 6. Eίσοδος/έξοδος σε κονσόλα και αρχεία κειμένου 7. Δείκτες και συλλογές δεδομένων (πίνακες) 8. Εφαρμογές από την αριθμητική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων
Λέξεις Κλειδιά
Γλώσσα προγραμματισμού C, υπολογιστικοί αλγόριθμοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • παραδείγματα προγραμμάτων Η/Υ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διδασκαλία με χρήση βιντεοπροβολέα και άμεση επίδειξη (προγραμματισμός) πάνω στον Η/Υ Χρήση Η/Υ και περιβάλλοντος γλώσσας προγραμματισμού (Dev C++) σε νησίδα υπολογιστών Επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-mail και ιστοσελίδας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ασκήσεις, ενδιάμεση πρόοδος, τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
C: Aπό τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης, Ν. Δ. Τσελίκας Μαθαίνετε εύκολα C, Καρολίδης Δημήτριος Α
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαδικαστικός προγραμματισμός: Η Γλώσσα C, Μαστοροκώστας, Πάρις (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1346)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2020