Κινηματογράφος & Τηλεόραση: Θέματα Είδους και Φύλου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚινηματογράφος & Τηλεόραση: Θέματα Είδους και Φύλου / Film & Television: Genre Issues
Κωδικός7ΘΚ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Κακλαμανίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019121

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 44
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής Υποχρεωτικό746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚινηματογράφος & Τηλεόραση: Θέματα Είδους και Φύλου
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600237085
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα 7ΘΚ1 έχει σεμιναριακό/εργαστηριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου έχει απουσίες (επιτρέπονται μόνο δύο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου). Το πρώτο μάθημα δεν έχει απουσίες. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στις/τους φοιτήτριες/ές να παρακολουθήσουν και άλλα μαθήματα και να διαπιστώσουν ποιο ταιριάζει καλύτερα στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα, ώστε να το δηλώσουν. Οι απουσίες ισχύουν από το δεύτερο μάθημα του εξαμήνου. Από το τρίτο μάθημα, που συμπίπτει με το τέλος της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων, δεν επιτρέπονται νέες αφίξεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου, ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί: 1. να συζητά τις πιο σημαντικές θεωρίες είδους του κινηματογράφου και της τηλεόρασης 2. να συζητά και να αξιολογεί τις ομοιότητες και διαφορές τους 3. να διακρίνει διαφορετικά τηλεοπτικά και φιλμικά είδη με βάση θεωρητικά κριτήρια. αξιολογεί το φιλμικό αποτέλεσμα, που βασίζεται σε κάποια άλλη πηγή λογοτεχνική πηγή με βάση τη θεωρία και την ιστορία που έχει διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στις σημαντικότερες προσεγγίσεις που αφορούν στην ανάλυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ειδών. Δίνεται έμφαση στο είδος ως κατασκευή, δηλαδή ως ευμετάβλητη, πολιτισμική και κοινωνική διαδικασία που διαμορφώνεται από πολλαπλούς παράγοντες. Μέσω της ανάλυσης παραδειγμάτων από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, θα συζητηθούν θεωρητικά ζητήματα και θα εξερευνηθούν οι πολιτισμικές, ιστορικές, κοινωνικές και βιομηχανικές παράμετροι, καθώς και οι αντιδράσεις του κοινού, οι οποίες συνεπικουρούν στον σχηματισμό και την εξέλιξη των ειδών στα δύο μέσα.
Λέξεις Κλειδιά
κινηματογράφος, είδος, τηλεόραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,7
Φροντιστήριο401,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,3
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια αξιολογείται μέσω γραπτής υποχρεωτικής και απαλλακτικής εργασίας 2,000 έως 4,000 λέξεων (15 περίπου σελίδες), συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας. (100%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασιλειάδου, Δήμητρα et al. (επιμ.). Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο. Αθήνα: Δάρδανος, 2019. Κακαβούλια Μαρία και Περικλής Πολίτης (επιμ.). Αφήγηση: Μια πολυεπιστημονική θεώρηση. Αθήνα: Δάρδανος, 2022. Corrigan, Timothy & Patricia White. H εμπειρία του κινηματογράφου. Μια εισαγωγή. Mτφ. Δ. Αλεξανδρή, επιστ. επιμ. Δέσποινα Κακλαμανίδου. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2020.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Altman, Rick. Film/Genre. London: BFI, 2006. Berry-Flint, Sarah. “Genre,” In A Companion to Film Theory, edited by Robert Stam and Toby Miller, 25-44. Malden, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. 1999. Falconer, Pete. “Genre Theory,” in The Routledge Encyclopedia of Film Theory, edited by Edward Branigan and Warren Buckland, 232- 236. Abingdon and New York: Routledge, 2014. Gary R. Edgerton and Brian G. Rose (eds.). A Contemporary Television Genre Reader. Lexington: Kentucky University Press, 2005. Grant, Barry Keith (ed.) Film Genre Reader IV. Austin: University of Texas Press, 2012. Grant, Barry Keith. Film Genre. From Iconography to Ideology. London and New York: Wallflower, 2007. Langford, Barry. Film Genre. Hollywood and Beyond. Edinburgh: Edinburg University Press, 2005. Mittell, Jason. Genre and Television. From Cop Shows to Cartoons in American Culture. New York: Routlege, 2004. Moine, Raphaëlle. Cinema Genre, translated by Alistair Fox and Hilary Radner. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2008. Neale, Steve. Genre and Hollywood. London and New York: Routledge, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-02-2024