ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ / BALKAN LANGUAGES
ΚωδικόςΓΛΩ385
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000650

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 89
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600237179
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
(α) Να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σφαιρική εικόνα της γλωσσικής κατάστασης στα Βαλκάνια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. (β) Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους βαλκανικών γλωσσών καθώς και τις αμφίδρομες σχέσεις τους με την ελληνική. (γ) Να λάβουν μια ιδέα του βαθμού συμμετοχής τους στη Βαλκανική Ένωση Γλωσσών και των διαδικασιών γλωσσικής «βαλκανιοποίησης». (δ) Με βάση το παράδειγμα της τουρκικής να εξοικειωθούν με τις δομές μιας γλώσσας που ανήκει σε διαφορετική γλωσσική οικογένεια. (ε) Με αφορμή τα γεγονότα που οδήγησαν στη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβικής συνομοσπονδίας να προβληματιστούν αναφορικά με τις σχέσεις γλώσσας και πολιτικής και τον συμβολικό χαρακτήρα της γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΛΩ385: Βαλκανικές γλώσσες Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συνοπτική παρουσίαση των Βαλκανικών Γλωσσών στη διαχρονική και συγχρονική τους διάσταση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσες απ’ αυτές είναι μέλη της Βαλκανικής Ένωσης Γλωσσών, γνωστής στη σχετική βιβλιογραφία ως Balkansprachbund. Τα Βαλκάνια, από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο γλωσσικό μωσαϊκό, παλαιότερες ψηφίδες του οποίου υποχωρούν για να δώσουν τη θέση τους σε νεότερες. Μέσα στους ιστορικούς χρόνους, η ρωμαϊκή κατάκτηση της χερσονήσου και η Βυζαντινή αυτοκρατορία, η κάθοδος των Σλάβων και γενικότερα οι μετακινήσεις πληθυσμών, ο οθωμανικός ζυγός και η ίδρυση εθνικών κρατών κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, υπήρξαν τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν καθοριστικά τη διαμόρφωση του σημερινού γλωσσικού χάρτη της περιοχής. Ενός χάρτη που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία γλωσσών (ελληνική, αλβανική, νεολατινικές της Βαλκανικής, νοτιοσλαβικές, τουρκική, τσιγγάνικα), μέρος των οποίων ανέπτυξαν κοινά φωνολογικά και μορφοσυντακτικά ιδίως χαρακτηριστικά, που είναι αποτέλεσμα της έντονης και μακραίωνης γλωσσικής επαφής. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη των σχέσεων της ελληνικής με τις επιμέρους βαλκανικές γλώσσες και του ρόλου που εκείνη έπαιξε στη διαμόρφωσή τους αποτελούν μια άλλη πτυχή της θεματικής του μαθήματος. Η συνεξέταση των επιμέρους κοινών στα Βαλκάνια και των προβληματισμών που αφορούσαν τον ορισμό της διαλεκτικής τους βάσης προσφέρονται για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις συγκλίνουσες και αποκλίνουσες τάσεις της διαδικασίας σχηματισμού τους. Τέλος, τα γεγονότα που συνόδευσαν τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβικής συνομοσπονδίας παρέχουν τη δυνατότητα μιας κριτικής και διδακτικής συνάμα αποτίμησης των σχέσεων γλώσσας και πολιτικής και γενικότερα του συμβολικού χαρακτήρα της γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
Βαλκανικές Γλώσσες, Βαλκανική Γλωσσολογία, Γλωσσική Επαφή, Βαλκανιοποίηση και Αποβαλκανιοποίηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις562
Συγγραφή εργασίας / εργασιών562
Εξετάσεις562
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Uwe, Hinrichs (ed.), Handbuch der Südosteuropa-Linguistik, Wiesbaden, 1999. U. Weinreich, Languages in Contact, The Hague: Mouton 1953, 1968. H. Schaller, Die Balkansprachen - Eine Einfuehrung in die Balkanphilologie, Carl Winteruniversitaetsverlag, Heidelberg 1975. Tzitzilis, Chr., Symeonidis, Ch. (Herausg.) Balkanlinguistik. Synchronie und Diachronie. Thessaloniki 2000. S. Thomason, Language Contact, Edinburgh University Press, Edinburgh 2001. Assenova, P. 2002. Балканско езикознание. Veliko Ternovo : Faber. Sandfeld, Kr. 1930. Linguistique Balkanique (Problèmes et Résultats), Paris. Tzitzilis, Chr. 2001. “Methodische Bemerkungen zu den Lehnübertragungen in den Balkansprachen”, Linguistique Balkanique XLI/1. Ranko Bugarski, Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο, μετάφραση-εισαγωγή Κ. Κανάκης, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2011. Rosetti, Alexandru, Istoria limbii române, 2 vols., Bucharest, 1965-1969. Comrie, Bernard and Corbett, Greville G. (1993) The Slavonic Languages, London and New York: Routledge. Стойков, С. (2002) Българска диалектология, 4-то издание. Lunt, H. (1952) Grammar of the Macedonian Literary Language Friedman, V. (2001) Macedonian (SEELRC). Geoffrey Lewis (2001). Turkish Grammar. Oxford University Press. Geoffrey Lewis (2002). The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford University Press. ADGjSh: Gjinari, J., Beci, B., Shkurtaj, Gj., Gosturani, Xh. Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe. I-II, 2008. Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Çabej, E. 1976-2006. Studime etimologjike në fushë të shqipes, I-IV, VI, VII, Tiranë, Akademia e Shkencave. Dukova, U. 1980. “Gemeinsame Termini in der Folklore der Balkanwölker”, Lingustique Balkanique XXIII/2, 5-12. МДАБЯ. Maлый Диалeктoлoгический Aтлас Бaлкaнских Языков. Сepия лeксическaя. (Ред. A. Сoбoлeв). “Nayкa” Caнкт-Пeтeрбуpг – Verlag Otto Sagner München. 2003 -. Meyer, G. 1891. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2020