ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO SOCIOLINGUISTICS
ΚωδικόςΓΛΩ346
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000626

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 94
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογίας Κατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ελενη Παπαδαμου
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600237186
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές (α) θα έχουν ευαισθητοποιηθεί ως προς τη διαπλοκή γλώσσας και κοινωνίας (β) θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων κοινωνιογλωσσολογικών θεωριών (γ) θα μπορούν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν εμπειρικά δεδομένα (δ) θα έχουν αναπτύξει (σε μεγαλύτερο βαθμό) κριτική σκέψη (ε) θα μπορούν να εκφράζονται επαρκέστερα γραπτά/προφορικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επιστημονικού λόγου (στ) θα μπορούν να δουλεύουν συλλογικά και συνεργατικά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις πολυσχιδείς σχέσεις γλώσσας και κοινωνίας μέσα από θεωρίες που μοιράζονται μεν την απόρριψη του αξιώματος περί ομοιογένειας της γλώσσας, αποτελούν ωστόσο έκφανση διαφορετικών επιστημολογικών παραδειγμάτων. Ειδικότερα, συζητούνται ζητήματα γλωσσικής ποικιλότητας (ανάλογα π.χ. με την κοινωνική τάξη και τις περιστάσεις επικοινωνίας), κοινωνικής πολυγλωσσίας, γλωσσικών ανισοτήτων, γλωσσικής επαφής και αλλαγής κτλ. Δεδομένου ότι στην Κοινωνιογλωσσολογία κεντρικό ρόλο παίζει η εμπειρική διερεύνηση των γλωσσικών φαινομένων, ένας δεύτερος στόχος είναι η εισαγωγή σε μεθοδολογικά ζητήματα και προβληματισμούς, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. Τέλος, το μάθημα επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργατικότητα στη διαδικασία μάθησης και επιστημονικών αναζητήσεων, μέσα από ομαδικές εργασίες με (περισσότερο ή λιγότερο) ‘εμπειρικό’ ή ‘θεωρητικό’ προσανατολισμό.
Λέξεις Κλειδιά
γλώσσα-κοινωνία, γλωσσική ποικιλότητα, κοινωνική πολυγλωσσία, γλωσσικές ανισότητες, εμπειρική μεθοδολογία, ελληνική γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών632,3
Εξετάσεις662,4
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γούτσος, Δ. & Σ. Μπέλλα, επιμ, 2022. Κοινωνιογλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρχάκης, Α. και Κονδύλη, Μ. (2011). Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας.3η έκδοση. Αθήνα: Νήσος. Παυλίδου, Θ.-Σ., επιμ. 2006. Γλώσσα-Γένος-Φύλο. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. Meyerhoff, M. [2006] 2011. Introducing Sociolinguistics. 2nd ed New York: Routledge. Trudgill, P. 2000. Sociolingustics: An Introduction to language and society (4th edn). London: Penguin. Wardhaugh, R. 2011. An Introduction to Sociolinguistics. 6th ed. Wiley-Blackwell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2022