ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / DATA STRUCTURES
ΚωδικόςNCO-02-03
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002920

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 576
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥποχρεωτικό217

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600237317
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού με C++.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μάθουν τις βασικές δομές δεδομένων κύριας μνήμης και πως αυτές χρησιμοποιούνται σε αλγορίθμους για την αποδοτική επίλυση προβλημάτων. Δεξιότητες: Επίσης, οι φοιτητές εκπονούν εργασία σε γώσσα C++ η οποία περιέχει την υλοποίηση δομών και αλγορίθμων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Επιπλέον, οι εργαστηριακές ασκήσεις δυναμώνουν περισσότερο τις δεξιότητες των φοιτητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των βασικών δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Η μελέτη περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυσή τους καθώς επίσης και τις εφαρμογές της κάθε δομής. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται: πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές προτεραιότητας, δένδρα αναζήτησης, κατακερματισμός, γραφήματα, αναζήτηση, ταξινόμηση, επίλυση προβλημάτων και βασικοί αλγόριθμοι.
Λέξεις Κλειδιά
δομές δεδομένων, βασικοί αλγοριθμοι, C++
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγνατοποιείται με την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και με την εκπόνηση εργασίας που λαμβάνει το ποσσοτό του βαθμού και εκπονείται σε ομάδες των δύο ατόμων. Η εργασία σχετίζεται με την υλοποίηση συγκεκριμένων δομών δεδομένων και αλγορίθμων που καλύπτονται από την ύλη. Επίσης, υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στη C++", S. Sahni, Μετάφραση Ι. Μανωλόπουλος και Ι. Θεοδωρίδης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2004. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος δίνονται επίσης επιπλέον σημειώσεις και σύνδεσμοι για συγκεκριμένα θέματα, για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών. Π. Μποζάνης. Αλγόριθμοι: Σχεδιασμός και Ανάλυση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003. Γ.Φ. Γεωργακόπουλος. Δομές Δεδομένων , Έννοιες, Τεχνικές και Αλγόριθμοι. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δομές Δεδομένων, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6217 T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein. Introduction to Algorithms (2nd Edition). The MIT Press, 2003. K. Mehlhorn. Data Structures and Algorithms. Springer Verlag, EATCS Monographs, 1984.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2022