ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 / Biochemistry 2
ΚωδικόςΙΑ0250
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Νταουντάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000248

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600237789
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
2. ΄
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0249 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1
 • ΙΑ0264 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση στη Βιοχημεία των νουκλεϊκών οξέων με έμφαση στους βιοχημικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η γενετική πληροφορία αναπαράγεται και εκφράζεται. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία της βιοχημικής και μοριακής βάσης της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, των αισθητηρίων οργάνων και ορισμένων ιστών (π.χ. συνδετικός, αίμα, μυικός ιστός κλπ.) καθώς επίσης και η διδασκαλία της βιοχημικής βάσης των αντίστοιχων νοσημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομικά χαρακτηριστικά του DNA και τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. Αντιγραφή, μεταλλαξιγένεση και επιδιόρθωση του DNA. Μεταγραφή, σύνθεση RNA και η επεξεργασία του. Σύνθεση πρωτεϊνών. Έλεγχος και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Μοριακή βάση του καρκίνου. Βιοχημεία του αιματος, του ανοσοποιητικού του νευρικού συστήματος και των αισθήσεων. Πρωτεϊνικοί κινητήρες. Βιοχημεία συνδετικού ιστού. Εξωκυττάρια ουσία. Δράση των ορμονών και παραδείγματα.
Λέξεις Κλειδιά
αντιγραφή DNA, μεταγραφή DNA, σύνθεση πρωτεϊνών, γονιδιακή έκφραση και ρύθμιση, μέθοδοι μελέτης νουκλεϊκών οξέων, ανοσοχημεία, βιοχημεία των αισθήσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1706,5
Εργαστηριακή Άσκηση481,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο2218,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με προφορικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη στο τέλος του εξαμήνου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές και διενεργούνται σε μικρές ομάδες των 28 ατόμων, λαμβάνονται παρουσίες και δεν δικαιολογούνται απουσίες ώστε να δώσει ο φοιτητής γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου του μαθήματος. Ο φοιτητής αξιολογείται επίσης από το διδάσκοντα με γραπτές εξετάσεις στις ασκήσεις μετά την ολοκλήρωση τους και το «άριστα» συνυπολογίζεται σε ποσοστό 10% της βαθμολογίας απο την προφορική εξέταση. Ο συνυπολογισμός της εργαστηριακής επίδοσης στη συνολική βαθμολογία του ισχύει στο ίδιο και στο επόμενο εξάμηνο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από τα συγγράμματα: 1. "ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ του Marks" M Lieberman, D Marks, 2014 2. Βιοχημεία, Berg JM, Tymoszko JL, Gatto GJ., Stryer L. (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης), 2017
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-10-2020