ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / SIGNALS AND SYSTEMS
ΚωδικόςΗΦΥ102
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Νικολαϊδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016879

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600238414
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των σημάτων και συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου, στην ανάλυση των συστημάτων και στο σχεδιασμό συστημάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σήματα και Συστήματα συνεχούς χρόνου- Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου: Συστήματα και σήματα συνεχούς χρόνου, Στοιχειώδεις συναρτήσεις και έκφραση σημάτων συναρτήσει αυτών, Σήματα ενέργειας και ισχύος, Ταξινόμηση συστημάτων, Σχέση εισόδου-εξόδου σε γραμμικά χρονικά αμετάβλητα (ΓΧΑ) συστήματα, Κρουστική απόκριση, Συνέλιξη και έκφραση της εξόδου συναρτήσει της κρουστικής απόκρισης, Περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις και υπολογισμός κρουστικής απόκρισης, Απόκριση ΓΧΑ συστημάτων, Ευστάθεια συστημάτων, Αναλογικά Σήματα και Συστήματα - Ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας: Περιοδικά σήματα και σειρές Fourier, Φάσματα πλάτους και φάσης περιοδικού σήματος, Συνάρτηση μεταφοράς ΓΧΑ συστημάτων, Μετασχηματισμοί Fourier, Ιδιότητες μετασχηματισμών Fourier, Μέση ισχύς περιοδικού σήματος και πυκνότητα ενέργειας στο φάσμα για συνεχή σήματα (θεώρημα Parceval), Συνάρτηση μεταφοράς και κρουστική απόκριση, Φίλτρα, Μετασχηματισμοί Laplace σημάτων συνεχούς χρόνου, Ιδιότητες μετασχηματισμών Laplace, Εύρεση εξόδου ΓΧΑ συστημάτων με μετασχηματισμούς Laplace, Συνάρτηση μεταφοράς και ισοδύναμα στοιχεία κυκλώματος ως προς μετασχηματισμούς Laplace, εύρεση χρονικής απόκρισης και συμπεριφορά συστημάτων ως φίλτρα με μετασχηματισμούς Laplace. Σήματα και Συστήματα διακριτού χρόνου: Ταξινόμηση συστημάτων διακριτού χρόνου, Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων διακριτού χρόνου, Συνέλιξη, Εξισώσεις διαφορών, Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός z και οι εφαρμογές του στην ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων: Ιδιότητες μετασχηματισμού z, Ανάστροφος μετασχηματισμός z, Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων στο πεδίο z, Ευστάθεια συστημάτων. Ανάλυση συχνότητας σημάτων διακριτού χρόνου: Σειρές Fourier για περιοδικά σήματα διακριτού χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier μη περιοδικών σημάτων διακριτού χρόνου, Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier. Ανάλυση γραμμικών χρονικά αμετάβλητων συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας, Απόκριση συχνότητας, Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων: Αιτιότητα, Σχεδιασμός φίλτρων FIR γραμμικής φάσης με χρήση παραθύρων, Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων IIR από αναλογικά φίλτρα.
Λέξεις Κλειδιά
Σήματα και Συστήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με διαφάνειες σε power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών692,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με επίλυση ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, "Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications" Fourth edition, Pearson International Edition, 2007. Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky with S. Hamid Nawab, "Signals & Systems" Second Edition, Prentice Hall Signal Processing Series, 1997
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-04-2020