Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία / Dissertation
ΚωδικόςΠΙΣ00
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Ροτζώκος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022814

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ3230

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιπλωματική Εργασία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600239051
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΙΣ01 Κράτη και διακρατικές σχέσεις: Ελλάδα, Βαλκάνια, Τουρκία
 • ΠΙΣ02 Πόλεμος, Κράτος και Οικονομία
 • ΠΙΣ03 Το ζήτημα της συγκρότησης σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 19ος-20ος αι.
 • ΠΙΣ04 Αποκλεισμοί και Διακρίσεις στα σύγχρονα κράτη
 • ΠΙΣ05 Ιστορία των πολιτικών ιδεολογιών
 • ΠΙΣ06 Πολιτική και Θρησκεία στη Νεωτερικότητα
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες του ΜΠΣ Πολιτική Ιστορία είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα έξι υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρει το πρόγραμμα, προκειμένουν να μπορέσουν να αναλάβουν διπλωματική εργασία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες: • Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές διάρθρωσης και εκπόνησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας. • Θα κατανοούν ένα ερευνητικό ερώτημα και θα μπορούν να θέτουν προς μελέτη και ανάλυση νέα ερευνητικά, συναφή προς το αρχικό, ζητήματα/προβλήματα σχετικά με την πολιτική ιστορία και τη σημασία της στη σύγχρονη πραγματικότητα. • Θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία που ακολουθείται στην εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση. • Θα γνωρίζουν τα νέα δεδομένα και την αντίστοιχη βιβλιογραφία για την εκπόνηση της επιλεγόμενης εργασίας. • Θα χρησιμοποιούν σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για την καταγραφή των αποτελεσμάτων. • Θα αξιολογούν τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα μιας έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός θέματος και επιβλέποντος διπλωματικής. Έγκριση από επιβλέποντα, υποβολή στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Συμπλήρωση εντύπων αίτησης προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας ή/και σε άλλους φορείς, διόρθωση / έγκριση / υποβολή αίτησης από τον επιβλέποντα στην ΕΗΔΕ (αν είναι απαραίτητο). Αναζήτηση και μελέτη βιβλιογραφίας και σχετικής αρθρογραφίας, αναζήτηση πρωτογενών πηγών (αρχεία, Τύπος, μαρτυρίες κ.λ.π.) Προετοιμασία, σχεδιασμός και πραγματοποίηση ερευνητικής μελέτης ή εργασίας πεδίου. Επεξεργασία – ανάλυση ερμηνεία αποτελεσμάτων. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας, έλεγχος κατά της λογοκλοπής, διόρθωση / έγκριση από επιβλέποντα, κατάθεση διπλωματικής εργασίας στην τριμελή επιτροπή. Υποβολή ανακοίνωσης σε συνέδριο ή/και δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό (προαιρετικά). Δημόσια προφορική υποστήριξη διπλωματικής εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
μεταπτυχιακή, διπλωματική, εργασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ηλεκτρονική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (ανακοινώσεις, πληροφορίες, μηνύματα, έγγραφα, κλπ.) Στην επικοινωνία με τον φοιτητή • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. • Εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικές συναντήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1003,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505,5
Φροντιστήριο1505,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων752,7
Εκπόνηση μελέτης (project)1505,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2007,3
Σύνολο82530
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει γραπτή εργασία καθώς και δημόσια προφορική παρουσίαση-υποστήριξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ν. Καζακίδη και Κ. Μανδαλάκη (επιμ.), Γενικές οδηγίες για τη συγγραφή και παρουσίαση ακαδημαϊκών εργασιών,ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2020. ( https://websites.auth.gr/histauth/wp-content/uploads/sites/63/2020/10/%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf ) 2. Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, Σύντομος οδηγός σύνταξης παραπομπών & βιβλιογραφίας Υπηρεσία Εκπαίδευσης Χρηστών 2016. (https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA_Guide.pdf)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-04-2024