ΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S. / GPS
ΚωδικόςΑ29
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Πικριδάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000886

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 95
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κορμού535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G.P.S.
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600239154
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Α06) 2. ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Α07) 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ (Α08).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των δορυφορικών μεθόδων προσδιορισμού θέσης. Εκμαθηση του συστήματος GPS και των εφαρμογών του στη Γεωδαισία και Τοπογραφία. Χρήση δεκτών GPS στο πεδίο και βασικά στάδια συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων. Εξοικείωση με σχετικα λογισμικά επεξεργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS. Τα μέρη του συστήματος GPS. Χρόνος GPS. Το δορυφορικό σήμα. Δέκτες και παρατηρήσεις GPS. Κατηγορίες σφαλμάτων και επιδράσεις. Εξισώσεις παρατηρήσεων και μαθηματικά μοντέλα προσδιορισμού θέσης. Μέθοδοι και τεχνικές μετρήσεων με το σύστημα GPS. Επεξεργασία δεδομένων. Επίλυση βάσεων GPS. Χρήση του GPS στην πράξη. Δυνατότητες και εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
GPS, GNSS, εντοπισμός θέσης, μετρήσεις και επεξεργασία δεδομένων GPS, πρακτικές εφαρμογές GPS
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση της υπολογιστικής νησίδας Η/Υ (TopoLab) για την επεξεργασία των μετρήσεων GPS με τη χρήση (ύστερα από εκπαίδευση)κατάλληλων λογισμικών,διαδίκτυο (λήψη δεδομένων GPS από μόνιμους σταθμούς -υπολογιστικά κέντρα - εργαστήρια και οργανισμούς).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Εργαστηριακή Άσκηση9
Άσκηση Πεδίου6
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Σύνολο65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις. Επιπλέον, γίνεται και αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στις μετρήσεις με το σύστημα GPS στο πεδίο και στην τελική τους μελέτη που υποβάλλεται και εξετάζεται προφορικά από την διδακτική ομάδα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Φωτίου και Χ. Πικριδάς 2012. GPS Γεωδαιτικές Εφαρμογές. 2η έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη. ISBN: 978-960-456-346-3. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22768688
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Hoffman-Wellenhof, B., H. Lichteneger and J. Collins, 1997. Global Positioning System. Theory and Practice. Fourth revised edition, Springer Verlag. 2. Van Sickle J., 1996. GPS for Land Surveyors. Ann Arbor Press. 3. Misra P. and Per Enge, 2006. Global Positioning Systems. Signals Measurements and Performance. Ganga-Jamuna Press, Massachusetts. 4. Leick A., 2004. GPS Satellite Surveying. Third edition, J. Viley and Sons. 5. A. Δερμάνης , 1999. Διαστημική Γεωδαισία και Γεωδυναμική-GPS. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Κωδικός στον Εύδοξο:11215
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2022