ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ / FIELD SURVEYING EXERCISES
ΚωδικόςΥ12
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Γρηγοριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20001022

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 102
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600239186
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Α02 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
 • Α03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση χρησιμοποίησης γεωδαιτικών σταθμών, χωρωβατών, GPS και άλλων τοπογραφικών οργάνων και διαδικασιών για την υλοποίηση μετρήσεων πεδίου, εγκατάσταση και επίλυση οριζοντιογραφικού και κατακόρυφου δικτύου μετρήσεων για την ένταξη στο εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς των τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτηματογραφήσεων που υλοποιήθηκαν σε περιοχή εντός σχεδίου. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου σπουδών να εφαρμόσουν, σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα, τις θεωρητικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει σε προηγούμενα μαθήματα και να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία στην εκπόνηση βασικών τοπογραφικών εργασιών υπό (όσο το δυνατό) ρεαλιστικές συνθήκες. Οι κύριοι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν: - την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος για την οργάνωση και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών πεδίου/γραφείου σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και χρονικές προθεσμίες, - την εκπόνηση ολοκληρωμένου τοπογραφικού διαγράμματος για την οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση καθώς και την εφαρμογή ρυμοτομίας σε περιοχή εντός οικισμού, - την υλοποίηση στο έδαφος σημείων λεπτομερειών για την εκμάθηση της διαδικασίας χάραξης όπως αυτή εφαρμόζεται στην οριοθέτηση ιδιοκτησιών και σε τεχνικά έργα, - τη μέτρηση και συνόρθωση τοπογραφικών δικτύων ελέγχου καθώς και την πρακτική εξάσκηση σε θέματα όπως η ένταξη δικτύου, ο μετασχηματισμός συντεταγμένων, η ανάλυση της ποιότητας τοπογραφικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας δικτύου και η σύγκριση εναλλακτικών τεχνικών υψομετρίας, - τη σύνταξη λεπτομερών τεχνικών εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων διαγραμμάτων, σχημάτων και πινακοποιημένων αριθμητικών πληροφοριών) για την περιγραφή και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις παραπάνω εργασίες, καθώς και τη συντονισμένη προφορική παρουσίαση των τελικών παραδοτέων από τα μέλη κάθε ομάδας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμός τοπογραφικών δικτύων ελέγχου. Χρήση χαρτών και αεροφωτογραφιών στο ύπαιθρο. Προσδιορισμός και σημάνσεις φωτοσταθερών. Συλλογή πληροφοριών για τις χρήσεις και αξίες γης. Τοπογραφική αποτύπωση. Επεξεργασία και απεικόνιση τοπογραφικών στοιχείων. Τοπογραφικά διαγράμματα. Επεξεργασία κτηματολογικών και γεωγραφικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τις χρήσεις και αξίες γης.
Λέξεις Κλειδιά
Ασκήσεις υπαίθρου, αποτύπωση, χάραξη, GPS, μέτρηση και επίλυση δικτύων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν σε ψηφιακή και αναλογική μορφή σχέδια των τοπογραφικών διαγραμμάτων που παραδίδονται συνημμένα στην τελική τους εργασία. Επίσης είναι δυνατό να "κατεβάσουν" σε ψηφιακή μορφή τα αρχεία παρουσιάσεων των διαλέξεων και μετρήσεων για την υλοποίηση της μελέτης από τη σελίδα υποστήριξης στο blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στις μετρήσεις πεδίου και στην τελική τους μελέτη που υποβάλλεται και παρουσιάζεται στη διδακτική ομάδα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν διατίθεται επίσημο σύγγραμμα μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρουσιάσεις διαλέξεων και ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2020