Φυσικές Διεργασίες ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦυσικές Διεργασίες ΙΙ / Unit Operations II
ΚωδικόςΦΔ6
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000842

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 125
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦυσικές Διεργασίες ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600239394
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά: Με το σχεδιασμό δικτύων μεταφοράς υγρών και αερίων ρευστών, τα είδη εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των ρευστών, καθώς επίσης τον υπολογισμό της απαιτούμενης ενέργειας. Με το σχεδιασμό των διεργασιών ανάμιξης και ειδικότερα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δοχείων ανάμιξης και των προωθητήρων ανάλογα με τη διεργασία ανάδευσης και τον υπολογισμό της απαιτούμενης ενέργειας. Το χαρακτηρισμό σωματιδίων και τις διεργασίες διαχωρισμού και διήθησης των στερεών.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΦΔ6ΦυσικEς ΔιεργασIες II Διατάξεις μεταφοράς υγρών. Υπολογισμός απαιτούμενου μανομετρικού ύψους αντλίας. Καθαρό Θετικό Μανομετρικό Ύψος Αναρρόφησης (NPSH). Εξαρτήματα σωλήνωσης και απώλεια μανομετρικού ύψους που προκαλούν (σύνδεσμοι, βάνες, βαλβίδες). Χωρισμός αντλιών σε κατηγορίες. Αντλίες θετικής εκτοπίσεως, δυναμικές αντλίες. Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών. Σημείο λειτουργίας. Σχέσεις ομοιότητας φυγοκεντρικών αντλιών. Απαιτούμενο από αντλία NPSH. Παράλληλη και σε σειρά σύνδεση φυγοκεντρικών αντλιών. Έργο συμπίεσης αερίου. Γενικά χαρακτηριστικά ανεμιστήρων, φυσητήρων και συμπιεστών. Αντλίες κενού. Είδη μηχανημάτων συμπίεσης και αντλιών κενού. Εκχυτήρας αερίου. Αντλία διάχυσης. Ροή αερίου υπό πίεση μέσα σε σωλήνες. Διεργασίες ανάμιξης. Γενικά περί ανάμιξης. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά συσκευών ανάμιξης με δοχείο. Κατανάλωση ισχύος σε δοχεία ανάμιξης. Ανάμιξη αναμίξιμων υγρών χαμηλού ιξώδους. Αιώρηση στερεών σωματιδίων σε υγρό. Διασπορά υγρού σε υγρό. Διασπορά αερίου σε υγρό. Στοιχεία τεχνικής σωματιδίων. Χαρακτηρισμός σωματιδίων. Συμπεριφορά στερεών σωματιδίων. Διαφορική και αθροιστική κατανομή μεγέθους σωματιδίων. Δειγματοληψία στερεών σωματιδίων από σωρούς και από ταινίες μεταφοράς. Δειγματοληψία από αεριολύματα. Μέτρηση κατανομής μεγέθους σωματιδίων (κοσκίνιση, κατακάθιση με τη βαρύτητα, φυγοκεντρική κατακάθιση, μετρητής Coulter, φωτομετρικές μέθοδοι). Μέτρηση επιφάνειας σωματιδίων. Μηχανικές μέθοδοι διαχωρισμού σωματιδίων. Διαχωρισμοί στερεών από στερεά (κοσκίνιση, αεροταξινόμηση, ταξινόμηση με ροή υγρού, μαγνητικός και ηλεκτροστατικός διαχωρισμός, επίπλευση, υδροκυκλώνες). Διαχωρισμοί στερεών από υγρά (εσχάρωση, κατακάθιση με τη βαρύτητα, φυγοκεντρική κατακάθιση, διήθηση μέσα από πλακούντα, διήθηση κατά βάθος). Συσκευές διήθησης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων109
Φροντιστήριο26
Εξετάσεις6
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση προόδου και τελική με επίλυση προβλημάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τίτλος: Μηχανικές Φυσικές Διεργασίες Συγγραφέας: Καστρινάκης Ελευθέριος Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ και ΥΙΟΙ ΑΕ, Φιλίππου 91, 54635 Θεσσαλονίκη, 2004. Τίτλος: Στοιχεία Φυσικών Διεργασιών Συγγραφείς: Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Μαύρος Π. Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ και ΥΙΟΙ ΑΕ, Φιλίππου 91, 54635 Θεσσαλονίκη, 2009. Τίτλος: Χημική Τεχνολογία Συγγραφείς: Ζαμπούλης Δ., Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Τριανταφυλλίδης Κ., Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ και ΥΙΟΙ ΑΕ, Φιλίππου 91, 54635 Θεσσαλονίκη, 2009. Τίτλος: Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής Συγγραφείς: McCabe-Smith-harriot Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ και ΥΙΟΙ ΑΕ, Φιλίππου 91, 54635 Θεσσαλονίκη, 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2022