Κλινική Φαρμακολογία ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚλινική Φαρμακολογία ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) / Clinical Pharmacology II - Health Technology Assesment
ΚωδικόςΜΙΦΒ0024
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κούβελας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015224

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία - Κλινική Τοξικολογία (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλινική Φαρμακολογία και Φαρμακευτική ΙατρικήΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης215
Βιομηχανική ΦαρμακολογίαΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚλινική Φαρμακολογία ΙΙ - Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600239442
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΙΦΑ0017 Φιλοσοφία, ηθική, δεοντολογία και νομοθεσία του φαρμάκου
 • ΜΙΦΑ0018 Βασικές αρχές και έννοιες της Φαρμακολογίας
 • ΜΙΦΑ0019 Φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων
 • ΜΙΦΑ0020 Ιατρική Στατιστική Ι
 • ΜΙΦΑ0021 Ιατρική Πληροφορική – Ιατρική Στατιστική ΙΙ
 • ΜΙΦΑ0022 Μεθοδολογία της έρευνας και Τεκμηριωμένη Ιατρική
 • ΜΙΦΑ0023 Κλινική Φαρμακολογία Ι
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Κλινικής Φαρμακολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. Κατανοήσουν το ρόλο του Κλινικού Φαρμακολόγου στην έρευνα, διαδασκαλία, συμβουλευτική στο νοσοκομείο και τις ρυθμιστικές αρχές 2. Κατανοήσουν τις αρχές που διέπουν τις προεγκριτικές κλινικές μελέτες (Κλινικές μελέτες Φάσης I,II,IIΙ) καθώς και τις μετεγκριτικές κλινικές μελέτες (Φάση IV) 3. Συνταγογραφήσουν ορθολογικά με βάση τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής 4. Εξατομικεύσουν τη δόση στους ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια 5. Κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της φαρμακοθεραπείας στις ειδικές ομάδες ασθενών (έγκυες, παιδιά, ηλικιωμένοι), σε ασθενείς με συννοσηρότητες και σε πολυφαρμακία 6. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές φαρμακοεπιδημιολογίας 7. Κατανοήσουν την αξία της φαρμακοεπαγρύπνησης στην ασφαλή χρήση φαρμάκων και την ασφάλεια των ασθενών 8.Nα συμπληρώσουν την κίτρινη κάρτα φαρμάκων 9. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές φαρμακοοικονομίας 10. Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ρυθμιστικό πλαίσιο του ΗΤΑ. Αρχές φαρμακοθεραπείας στα παιδιά. Φαρμακο-οικονομική αξιολόγηση (παραδείγματα). Δυσκολίες και παγίδες στη χορήγηση και αξιολόγηση φαρμάκων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας. Προδιαγραφές ασφάλειας σε κλινικές μελέτες. Κύηση - γαλουχία. Παράδειγμα κλινικής αξιολόγησης φαρμάκων. Θεραπευτικά πρωτόκολλα / γραπτής θεραπείας. Ρυθμιστικοί Οργανισμοί- Φαρμακοοικονομία Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα)
Λέξεις Κλειδιά
Κλινική φαρμακολογία, Έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, Κλινικές μελέτες Φάσης I-II-IIΙ-IV, Τεκμηριωμένη ιατρική, ορθολογική συνταγογράφηση, Eιδικές ομάδες ασθενών, συννοσηρότητα, πολυφαρμακία, Φαρμακοεπιδημιολογία- Φαρμακοεπαγρύπνηση, Ρυθμιστικοί Οργανισμοί, Φαρμακοοικονομία, Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Εξ αποστάσεως, e-quiz, e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1354,5
Εξετάσεις150,5
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με διενέργεια ηλεκτρονικού κουίζ (που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Άρθρα, σημειώσεις και σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-12-2023