Ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας / Decision-making and Risk Management
ΚωδικόςΠΠΒΑΑ03-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016654

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600239477
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και πρακτικές στην εφαρμογή τεχνικών λήψης αποφάσεων και διαχείρισης της επικινδυνότητας. Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να καθιστά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ικανούς και ικανές να: 1. Δομούν και να επιλύουν ένα μονοκριτηριακό ή πολυκριτηριακό πρόβλημα λήψης αποφάσεως με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων. 2. Κατανούν τις έννοιες του κινδύνου, της επικινδυνότητας, της αβεβαιότητας, της χρησιμότητας και της αξιοπιστίας. 3. Αναλύουν το πλαίσιο της διαχείρισης της επικινδυνότητας υπό το πρίσμα των σχετικών προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών προσεγγίσεων στο πεδίο. 4. Εφαρμόζουν τις διεργασίες της αναγνώρισης και της ποιοτικής ανάλυσης των κινδύνων. 5. Κατανοούν τις βασικές αρχές της διεργασίας της ποσοτικής ανάλυσης. 6. Δομούν δέντρα αποφάσεων για διάφορους τύπους αναλύσεων αποφάσεων και επικινδυνότητας. 7. Χρησιμοποιούν τεχνικές της θεωρίας γραφημάτων για τη λήψη αποφάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η λήψη αποφάσεων ως πρόβλημα: Δομή και ανάλυση. Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι για την επίλυση μονοκριτηριακών και πολυκριτηριακών προβλημάτων. Ανάλυση των όρων της αβεβαιότητας, του κινδύνου και της επικινδυνότητας. Πρότυπα τεκμηρίωσης, νομοθετικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές. Οι διεργασίες της διαχείρισης της επικινδυνότητας: Περιεχόμενο-Αποτελέσματα, Τεχνικές και παραδείγματα εφαρμογής των διεργασιών της αναγνώρισης και της ποιοτικής ανάλυσης της επικινδυνότητας. Εφαρμογή δένδρων και μητρώων αποφάσεων. Θεωρία χρησιμότητας. Θεωρία γραφημάτων. Θεωρία αξιοπιστίας.
Λέξεις Κλειδιά
Λήψη αποφάσεων, Διαχείριση Επικινδυνότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1204,8
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο20,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2023