Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία / Earthquake resistant design of masonry structures
ΚωδικόςΑΣΤΕ05-2021
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020574

Πρόγραμμα Σπουδών: Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Έναντι Σεισμού και Άλλων Φυσικών κινδύνων

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό114

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία1
Class ID
600239654
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
• Υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και ειδικότερα των αντίστοιχων εργαστηρίων. • Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων και της επί-τόπου επίσκεψης απαιτείται εξοπλισμός για την λήψη φωτογραφιών που θα ενσωματωθούν στην τελική έκθεση (θέμα) • Εκπόνηση θέματος • Γραπτές και προφορικές εξετάσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός: Κατασκευές από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία τόσο στη Ελλάδα, στον Ευρωπαίκό χώρο αλλά και σε χώρες τις Λεκάνης της Μεσογείου αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του δομικού ιστού δομημάτων σχετικά μεγάλης ηλικίας που αρκετές φορές είναι επιθυμητό να διατηρηθούν. Πολλές φορές αυτές οι κατασκευές είναι ευάλωτες σε σεισμικές καταπονήσεις με αποτέλεσμα να υφίστανται δομικές βλάβες και να χρήζουν επισκευής / ενίσχυσης. Ταυτόχρονα έχουν αναδεχθεί μοντέρνες κατασκευαστικές τεχνικές από οπλισμένη φέρουσα που εμφανίζουν ικανοποιητική αντισεισμική συμπεριφορά εφόσον σχεδιάζονται με βάση σύνχρονους κανονισμούς. Στο μάθημα αυτό γίνεται εμβάθυνση στα ειδικά προβλήματα που αναδύονται από την σεισμική συμπεριφορά αυτού του είδους των κατασκευών. Αυτό γίνεται αρχικά τόσο μέσα από την μελέτη των υλικών και των δομικών στοιχείων από φέρουσα τοιχοποιία όσο και από την μελέτη του τύπου των βλαβών που εμφανίζονται στα δομικά στοιχεία και στα δομήματα που συντίθενται από αυτά. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία και οι σχετικές κανονονιστικές διτάξεις τόσο για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς όσο και για την μόρφωση την ανάλυση καθώς και την διαστασιολόγηση για την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Μέσα από στοχευμένες διαλέξεις παρουσιάζονται τα ανωτέρω τόσο για κατασκυές που ανήκουν στην κατηγορία των παραδοσιακών κατασκευών μέσω των κατάλληλων επισκευών/ενισχύσεων όσο και αυτών που δομούνται με σύγχρονες μεθόδους. Στόχοι: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και σε συνδυασμό με την προπτυχιακή του παιδεία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι σε θέση αφενός να αντιλαμβάνεται τις σημαντικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από άοπλη ή οπλισμένη τοιχοποιία αφετέρου να μελετά τέτοιου τύπου παραδοσιακές και σύγχρονες κατασκευές. Μέσα από τις στοχευμένες παρουσιάσεις όσο και μέσα από την εκπόνηση της σχετικής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής εξοικειώνεται με τις σχετικές κανονιστικές και κατασκευαστικές διατάξεις που αφορούν τόσο παραδοσιακές κατασκευές όσο και σύγχρονες κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Ταυτόχρονα, ενδιατρίβει σε θέματα που αναφύονται στην αποτίμηση και στην αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς αυτού του τύπου των δομημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν την επισκευή και ενίσχυση αυτού του είδους των κατασκευών. Ειδική έμφαση δίδεται σε παραδοσιακές κατασκευές που είναι και οι πλέον ευάλωτες στις σεισμικές δράσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μηχανικά χαρακτηριστικά στοιχείων τοιχοποιίας: - Μηχανικά χαρακτηριστικά των συστατικών υλικών της τοιχοποιίας, ήτοι των φυσικών λίθων, των τεχνητών λιθοσωμάτων, του κονιάματος και της συνάφειας μεταξύ τους. - Παράθεση των βασικών στοιχείων για τα υλικά των δομικών στοιχείων από φέρουσα τοιχοποιία με την σχετική ιστορική αναδρομή. - Εργαστηριακές και επί-τόπου διατάξεις εύρεσης βασικών μηχανικών χαρακτηριστικών. - Καταστροφικές και μη καταστροφικές μέθοδοι. Εργαστηριακές εφαρμογές. Διδάσκοντες: Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος Συνεπικουρούν Λ. Κωτούλας, Λ. Μελίδης 2. Μηχανική συμπεριφορά δομικών στοιχείων τοιχοποιίας υπό μονότονη και ανακυκλιζόμενη φόρτιση. - Εμφάνιση βλαβών και σύνδεσή τους αφενός με την επιβαλλόμενη φόρτιση αφετέρου με κριτήρια αστοχίας. Μηχανισμοί απορρόφησης ενέργειας. - Η σημασία του οπλισμού και η συμπεριφορά δομικών στοιχείων οπλισμένης τοιχοποιίας σε σεισμικού τύπου ανακυκλιζόμενες φορτίσεις. Διδάσκοντες: Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος Συνεπικουρούν Λ. Κωτούλας, Λ. Μελίδης 3. Δομικά συστήματα κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία και η μεταφορά των κατακόρυφων φορτίων. Δομικά συστήματα κατασκευών από τοιχοποιία και η απόκρισή τους σε σεισμικές δράσεις. Μεταφορά των σεισμικών φορτίων. Δράσεις εντός και εκτός επιπέδου. Διδάσκων: Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος, Συνεπικουρούν Λ. Κωτούλας, Λ. Μελίδης 4. Κατασκευαστικές και Κανονιστικές διατάξεις: Άοπλη τοιχοποιία. - Κανονιστικές διατάξεις για τον σχεδιασμό δομικών στοιχείων για αυτόν τον τύπο τοιχοποιίας. - Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την άοπλη φέρουσα τοιχοποιία Διδάσκοντες: Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος Συνεπικουρούν Λ. Κωτούλας, Λ. Μελίδης 5. Κατασκευαστικές και Κανονιστικές διατάξεις: Οπλισμένη τοιχοποιία. - Κανονιστικές διατάξεις για τον σχεδιασμό δομικών στοιχείων για αυτόν τον τύπο τοιχοποιίας. - Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για την οπλισμένη φέρουσα τοιχοποιία Διδάσκοντες: Γ. Χ. Μάνος, Κ. Κατάκαλος Συνεπικουρούν Λ. Κωτούλας 6. Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς. - Δομικά συστήματα. Παρουσίαση των βλαβών που εμφανίζονται όταν αυτού του τύπου οι κατασκευές υποβάλλονται σε σεισμικές καταπονήσεις. Τεχνικές επισκευής-ενίσχυσης - Εφαρμογές σε απλά δομικά συστήματα από τοιχοποιία για την αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς. Αριθμητικές προσομοιώσεις. Διδάσκοντες: Κ. Κατάκαλος, Γ. Χ. Μάνος Συνεπικουρούν Β. Σούλης, Λ. Κωτούλας, Λ. Μελίδης 7. Παραδοσιακές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία – Δομήματα μνημειακού χαρακτήρα. - Δομικά συστήματα. Παρουσίαση των βλαβών που εμφανίζονται όταν αυτού του τύπου οι κατασκευές υποβάλλονται σε σεισμικές καταπονήσεις. - Αριθμητική προσομοίωση της συμπεριφοράς - εφαρμογές. Διδάσκοντες: Κ. Κατάκαλος, Γ. Χ. Μάνος, Συνεπικουρούν Β. Σούλης, Λ. Κωτούλας 8. Παραδοσιακές κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία – Δομήματα μνημειακού χαρακτήρα. - Δομικά συστήματα. Παρουσίαση των βλαβών που εμφανίζονται όταν αυτού του τύπου οι κατασκευές υποβάλλονται σε σεισμικές καταπονήσεις. - εχνικές επισκευής-ενίσχυσης Διδάσκοντες: Κ. Κατάκαλος, Γ. Χ. Μάνος, Συνεπικουρούν Β. Σούλης, Λ. Κωτούλας 9. Διατηρητέα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Σύνθεση οριζόντιου φέροντος οργανισμού: τύποι πατωμάτων και στεγών, απόκριση υπό κατακόρυφα φορτία και σεισμική καταπόνηση. Διδάσκων: Χ. Ιγνατάκης 10. Διατηρητέα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Σύνθεση κατακόρυφου φέροντος οργανισμού: τύποι τοιχοποιιών, διαζώματα, ελκυστήρες, απόκριση υπό κατακόρυφα φορτία και σεισμική καταπόνηση. Διδάσκων: Χ. Ιγνατάκης 11. Παρουσίαση αποτελεσμάτων πειραματικής έρευνας μηχανικών χαρακτηριστικών σε δοκίμια παρθενικής και ενισχυμένης τοιχοποιίας διατηρητέου κτιρίου. Διδάσκων: Χ. Ιγνατάκης 12. Ειδικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων για τη μη γραμμική ανάλυση μικρομοντέλων τοιχοποιίας Παρουσίαση - Εφαρμογές Διδάσκων: Χ. Ιγνατάκης 13. Μέθοδοι και τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης διατηρητέων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Παραδείγματα και Εφαρμογές Διδάσκων: Χ. Ιγνατάκης
Λέξεις Κλειδιά
Φέρουσα τοιχοποιία, αντισεισμικός σχεδιασμός, μνημεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
• Διδασκαλία (Θεωρία / Εργαστηριακές εφαρμογές-ασκήσεις) • Διεξάγονται στο Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών και στο Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών (Υπόγειο) • Θέμα εξαμήνου • Πραγματοποιείται μια επί-τόπου ημερήσια επίσκεψη σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος (κατά προτίμηση Κεντρική ή Δυτική Μακεδονία), με κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Εργαστηριακή Άσκηση240,8
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-12-2023