Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων / Algorithm Analysis and Design
Κωδικός034
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Πετραντωνάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000983

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 253
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600239915
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
- Δομές Δεδομένων - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να: 1. Αντιλαμβάνονται πιο ολοκληρωμένα τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους και δομές δεδομένων. 2. Αναλύουν την ασυμπτωτική επίδοση των αλγορίθμων. 3. Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης αλγορίθμων. 4. Να συνθέτουν αποδοτικούς αλγορίθμους σε τυπικά προβλήματα μηχανικού. 5. Αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των διαφόρων λύσεων στα διάφορα πεδία εφαρμογής 6. Να επιλύουν αναδρομικές σχέσεις που εμφανίζονται στην ανάλυση αλγορίθμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα συζητά τεχνικές για την ανάλυση και των σχεδιασμό αλγορίθμων και δομών δεδομένων, όχι από την προγραμματιστική, αλλά την αναλυτική οπτική τους. Οι έννοιες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του μαθήματος οδηγούν στον έλεγχο της επίδοσης ενός αλγορίθμου και τη σύγκριση δυο ή περισσοτέρων αλγορίθμων σε σχέση με τις απαιτήσεις τους σε χώρο και χρόνο. Αναλυτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, τόσο των θεωρητικών, όσο και των πρακτικών ορίων των αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται: αρχές και μέθοδοι ανάλυσης αλγορίθμων, ασυμπτωτικός ρυθμός αύξησης συναρτήσεων, αναδρομικές σχέσεις, πιθανότική ανάλυση και τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός, άπληστοι αλγόριθμοι, αντισταθμιστική ανάλυση, προχωρημένα θέματα στην ανάλυση και σχεδιασμό αλγορίθμων.
Λέξεις Κλειδιά
Αλγόριθμοι, Ανάλυση, Σχεδιασμός, Πολυπλοκότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εργασίες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Mέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας E-learning. Όλες οι ανακοινώσεις, βαθμολογίες, σημειώσεις κ.τ.λ. αναρτώνται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Οι συμπληρωματικές σημειώσεις διανέμονται ηλεκτρονικά μέσα από το E-learning. Οι εργασίες ανακοινώνονται ηλεκτρονικά και οι φοιτητές πρέπει να δηλωθούν και να υποβάλλουν τις εργασίες τους μέσω του τόπου του μαθήματος. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσα από τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του μαθήματος, καθώς και με emails και μέσω του forum του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις722,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων451,5
Φροντιστήριο331,1
Εξετάσεις301
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες και γραπτές εξετάσεις. Εργασίες - 30% του τελικού βαθμού Τελικές Εξετάσεις - 70% του τελικού βαθμού
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τίτλος Συγγράμματος:: «Εισαγωγή στους Αλγορίθμους, Τόμος Ι»(ελληνική μετάφραση) Συγγραφέας: T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein Εκδόσεις: ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2009 ISBN: 978-960-524-225-1 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 251
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τίτλος Συγγράμματος: «Σχεδιασμός Αλγορίθμων»(ελληνική μετάφραση) Συγγραφέας: J. Kleinberg, E. Tardos Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 2009 ISBN: 978-960-461-207-9 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 13898
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2024