Εισαγωγή στη Φαρμακολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Φαρμακολογία / Introduction to Pharmacology
ΚωδικόςΙΑ1028
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Παπαϊωαννίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017879

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 375
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Φαρμακολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600241100
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α' ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΡΓ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ1001 Ιατρική Βιολογία
 • ΙΑ1004 Εισαγωγή στη Βιοχημεία
 • ΙΑ1012 Γενική Φυσιολογία
 • ΙΑ1018 Βιοχημεία II
 • ΙΑ1019 Φυσιολογία I
 • ΙΑ1025 Φυσιολογία II
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα παραπάνω μαθήματα θεωρούνται ως παρέχοντα απαραίτητη γνώση για την κατανόηση του μαθήματος Συστημική Φαρμακολογία. Τυπικά, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν 1) τις βασικές αρχές της φαρμακοκινητικής, στο βαθμό που να είναι σε θέση να προβούν σε απλούς υπολογισμούς κλινικά χρήσιμων παραμέτρων όπως η δόση εφόδου, ή η δόση συντήρησης και να είναι σε θέση να προβλέψουν το ενδεχόμενο φαρμακοκινητικών αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, 2) τις βασικές αρχές της φαρμακοδυναμικής, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται την έννοια του αγωνιστή και του ανταγωνιστή, καθώς και τη σχέση ανάμεσα στο μηχανισμό δράσης, την αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα, τη θεραπευτική χρησιμότητα, των αντενδείξεων και των φαρμακοδυναμικών αλληλεπιδράσεων των φαρμάκων, 3) τις βασικές ιδιότητες (φαρμακοκινητική, μηχανισμός δράσης, ενδείξεις χορήγησης, ανεπιθύμητες ενέργειες, αντενδείξεις χορήγησης) των φαρμάκων του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την κλινική τους χρησιμότητα σε πιο προχωρημένα μαθήματα. Θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη σημασία της διαμόρφωσης της δράσης των χημικών μεσολαβητών μέσω της φαρμακολογικής παρέμβασης ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν εις βάθος τη δράση των φαρμάκων όπως αυτά θα διδαχτούν στη Συστημική Φαρμακολογία στα επόμενα εξάμηνα. Θα έχουν εξοικειωθεί με την επίδραση παραγόντων όπως η ηλικία, η συννοσηρότητα, η πολυφαρμακία και η ατομική ποικιλότητα στη δράση των φαρμάκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες – Φαρμακοδυναμική – Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων, Φαρμακοκινητική, Αλληλεπιδράσεις – ανεπιθύμητες ενέργειες και βλαβερές δράσεις των φαρμάκων, Μεθοδολογία και μετρήσεις, ανακάλυψη και ανάπτυξη των φαρμάκων, Βιοφαρμακευτικές ουσίες, Γονιδιακή θεραπεία και προϊόντα κυτταρικής θεραπείας, Ειδικές ομάδες ασθενών, Ατομική ποικιλομορφία, φαρμακογενετική, Χημικοί μεσολαβητές και φάρμακα του παρασυμπαθητικού, φάρμακα του συμπαθητικού, Άλλοι χημικοί μεσολαβητές – Σερίνη, αδενοσίνη, αδενινονουκλεοτίδια, NAD, Άλλοι χημικοί μεσολαβητές – Τοπικές ορμόνες, Νευροδιαβιβαστικά αμινοξέα, Κανναβινοειδή, Πεπτίδια/ πρωτεΐνες, Αέριοι μεσολαβητές – ΝΟ, H2S, Φαρμακοεξάρτηση και κατάχρηση φαρμάκων
Λέξεις Κλειδιά
φαρμακολογικοί ορισμοί, φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, αγωνιστής, ανταγωνιστής, αλληλεπιδράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, φαρμακογενετική, χολινεργικό, αδρενεργικό, χημικοί μεσολαβητές, φαρμακοεξάρτηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις220,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,8
Φροντιστήριο351,3
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η κατανόηση της διδασκόμενης ύλης αξιολογείται διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος με ερωτήσεις κρίσεως και επίλυσης προβλημάτων. Η τελική συμπερασματική αξιολόγηση γίνεται μετά το πέρας του συνόλου των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, Humphrey G. Rang, James M. Ritter, Rod Flower, Graeme Henderson, Έκδοση: 8η/2018, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ" κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 59395656 2. GOODMAN & GILLMANS Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ, Έκδοση: 2η έκδ./2015, Συγγραφείς: Brunton L. ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ΑΘΗΝΑ 2015, κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 13256985 3. Brenner and Steven's Φαρμακολογία, ISBN: 9789963871956, Έκδοση: 1η έκδ./2023, Συγγραφείς: Brenner G.M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, ΑΘΗΝΑ 2023, κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 122074090 4. Βασική Φαρμακολογία, Έκδοση: 1η/2022, Επιμελητής: Δημήτριος Κούβελας, ISBN: 978-618-5288-68-6, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ.Ο.Ε., κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 112699908 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, Έκδοση: 6η/2015, Συγγραφείς: HARVEY A. RICHARD,KAREN,WHALEN, RICH.FINKEL,TH.A.PANAVELIL , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2015, κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 50660148 6. Ιατρική φαρμακολογία με μια ματιά, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86196537, Έκδοση: 8/2022, Συγγραφείς: M. J. NEAL, ISBN: 9789603946830, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, κωδ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 86196537
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-03-2024