ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ / Transplant Surgery
ΚωδικόςΙΑ0347
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τσουλφάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000345

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600241523
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0365 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΙΑ0366 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Tο επιλεγόμενο μάθημα Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων διδάσκεται στο 10 εξάμηνο σπουδών, οπότε οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα κορμού που θεωρούνται απαραίτητα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές των μετ αμοσχεύσεων. Ανοσολογία μεταμοσχεύσεων, τρόποι διάθεσης των μοσχευμάτων, επιλογή δοτών και ληπτών για μεταμόσχευση, μέθοδοι μεταμοσχεύσεων οργάνων και παρακολούθηση των μεταμοσχευμένων. Καθώς οι μεταμοσχευμένοι αυξάνονται και τα προβλήματα που παρουσιάζουν είναι ποικίλα, όλοι οι ιατροί θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιους ασθενείς οπότε οι βασικές αρχές των μεταμοσχεύσεων, που θεωρούνται γενικά προωθημένη παροχή υγείας, θα τους είναι απαραίτητες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στις μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών 2. Εγκεφαλικός θάνατος-Λήψη πολλαπλών οργάνων - Συντήρηση μοσχευμάτων 3. Βασικές αρχές ανοσολογίας μεταμοσχεύσεων 4. Μεταμόσχευση νεφρού: Επιλογή-Προετοιμασία-Παρακολούθηση λήπτη νεφρικού μοσχεύματος 5. Μεταμόσχευση νεφρού: Εγχειρητική τεχνική 6. Μεταμόσχευση παγκρέατος-Μεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος 7. Παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις 8. Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 9. Μεταμόσχευση ήπατος: Επιλογή-Προετοιμασία-Παρακολούθηση λήπτη ηπατικού μοσχεύματος 10. Μεταμόσχευση ήπατος: Εγχειρητική τεχνική (Ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος-Τμηματική) 11. Αναγεννητική Ιατρικη. Το μέλλον των μεταμοσχεύσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Κλινική Άσκηση230,9
Σύνολο532,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική αξιολόγηση εφ"όλης της διδασκόμενης ύλης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΟΥΖΑΣ Ι. (2018) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΚΕΥΣΕΩΝ. ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Τομέας Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.(Β΄ έκδοση). University Studio Press 2017.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-04-2023