Διαχείριση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία / Management according to the age
ΚωδικόςΜΙΔΡΒ026
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυστράτιος Βακιρλής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021922

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Δερματοσκόπηση (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600241566
Επικ-προκλήσεις
 • Παγκόσμια υγεία
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις περισσότερες από τις απαιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα. Απευθύνεται σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς Δερματολογίας, καθώς και σε ιατρούς εν αναμονή της ειδικότητας της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: * Να προσεγγίζουν διαγνωστικά τους ασθενείς ανά ηλικιακή ομάδα. * Να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του ασθενούς σε προβληματικά σενάρια. * Να επικοινωνούν τα ευρήματα της δερματοσκόπησης και της ψηφιακής απεικόνισης με τους ασθενείς και τους συγγενείς τους. * Να αντιλαμβάνονται την ιατρική ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση της δερματοσκόπησης και την εξέταση του πληθυσμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η αναγκαιότητα της διαφορετικής θεραπευτικής προσέγγισης στους ασθενείς, σύμφωνα με την ηλικία, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό τις συννοσηρότητες αλλά και το προσδόκιμο ζωής.
Λέξεις Κλειδιά
Δερματοσκόπηση, Θεραπευτική προσέγγιση, διαχείριση ασθενών, ηλικία ασθενών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η επικοινωνία με τους φοιτητές είναι συνήθως ασύγχρονη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σύγχρονη μέσω κινητής τηλεφωνίας αν υπάρχει ανάγκη. Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να είναι δια ζώσης, σύγχρονη (μέσω τηλεδιάσκεψης) και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή μεικτό σύστημα. Η αξιολόγηση των φοιτητών μπορεί να γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις που δύνανται να διενεργούνται είτε δια ζώσης, είτε με μεθόδους εξ αποστάσεως. Σε κάθε περίπτωση, για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών χρησιμοποιείται η διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ (https://elearning.auth.gr) όπου αναρτάται ψηφιοποιημένο διδακτικό υλικό για τους φοιτητές (παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ερωτηματολόγια, κουίζ, πηγές, βιβλιογραφία κλπ.).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων662,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με διενέργεια ηλεκτρονικού κουίζ που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aguilera P, Puig S, Guilabert A, et al. Prevalence study of nevi in children from Barcelona. Dermoscopy, Constitutional and environmental factors. Dermatology. 2009; 218: 203–14. Argenziano G, Soyer HP, Chimenti S, et al. Dermoscopy of pigmented skin lesions: results of a consensus meeting via the Internet. J Am Acad Dermatol. 2003; 48: 679–93. Argenziano G, Zalaudek I, Ferrara G, et al. Proposal of a new classification system for melanocytic naevi. Br J Dermatol. 2007; 157: 217–27. Hofmann-Wellenhof R. Special criteria for special locations 2: scalp, mucosal, and milk line. Dermatol Clin. 2013; 31: 625–36. Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, et al. Update on dermoscopy of Spitz/Reed naevi and management guidelines by the International Dermoscopy Society. Br J Dermatol. 2017;177: 645-55. Lallas A, Reggiani C, Argenziano G, Kyrgidis A, Bakos R, Masiero N, et al. Dermoscopic nevus patterns in skin of colour: a prospective, cross-sectional, morphological study in individuals with skin type V and VI. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013; 28: 1469–1474. Papakonstantinou A, Ioannides D, Vakirlis E, et al. Dermoscopic features of melanocytic skin lesions in Greek children and adolescents and their association with environmental factors and skin types. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Apr 6. doi: 10.1111/jdv.14996. [Epub ahead of print] Zalaudek I, Schmid K, Marghoob AA, et al. Frequency of dermoscopic nevus subtypes by age and body site: a cross-sectional study. Arch Dermatol. 2011; 147: 663–70. Zalaudek I, Sgambato A, Ferrara G, Argenziano G. Diagnosis and management of melanocytic skin lesions in the pediatric práxis. A review of the literature. Minerva Pediatr. 2008; 60: 291–312. Zalaudek I, Grinschgl S, Argenziano G, et al. Age-related prevalence of dermoscopy patterns in acquired melanocytic naevi. Br J Dermatol. 2006; 154: 299–304. Zalaudek I, Schmid K, Niederkorn A, Fink-Puches R, Richtig E, Wolf I, Hofmann-Wellenhof R. Proposal for a clinical-dermoscopic classification of scalp naevi. Br J Dermatol. 2014; 170: 1065–1072. Zalaudek I, Schmid K, Marghoob AA, Scope A, Manzo M, Moscarella E, et al. Frequency of dermoscopic nevus subtypes by age and body site: a cross-sectional study. Arch Dermatol. 2011; 147: 663–670. Zalaudek I, Manzo M, Savarese I, Docimo G, Ferrara G, Argenziano G. The morphologic universe of melanocytic nevi. Semin Cutan Med Surg. 2009; 28: 149–156.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-01-2024