Διατροφή, άσκηση και Καρδιονεφρομεταβολικό Σύνδρομο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιατροφή, άσκηση και Καρδιονεφρομεταβολικό Σύνδρομο / Lifestyle Intervention in Cardionephrometabolic Diseases
ΚωδικόςΤΙΜΚΝΑ006
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Χουρδάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021984

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιατροφή, άσκηση και Καρδιονεφρομεταβολικό Σύνδρομο
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600241583
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: Γνωρίζουν τη συμβολή της διατροφής και της άσκησης στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των καρδιονεφρομεταβολικών νοσημάτων. Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές σωστής διατροφής και άσκησης για τους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, Χρόνια Νεφρική Νόσο και Καρδιαγγειακά Νοσήματα και την επίδραση διαφορετικών διατροφικών πλάνων και άσκησης σε καρδιονεφρομεταβολικούς παράγοντες, με σκοπό να είναι σε θέση να επιλέξουν το κατάλληλο διατροφικό πλάνο και την κατάλληλη άσκηση για τους ασθενείς τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Αρχές Διατροφής & Μεταβολισμός • Μακρο - & Μικροθρεπτικά Συστατικά • Αξιολόγηση διατροφικής κατάστασης και Εκτίμηση διατροφικής κατάστασης • Η διατροφική συνιστώσα στο Σακχαρώδη Διαβήτη • Η αμφίδρομη σχέση υπέρτασης και παχυσαρκίας • Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα • Κοιτώντας πέρα από τη ζυγαριά : Μεταβολικά υγιής παχυσαρκία και μεταβολικά νοσηρό φυσιολογικό βάρος • Ο ρόλος της διαλειμματικής νηστείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών • Αγγειακή Γήρανση : Διατροφή και άσκηση • Ασκησιακός μεταβολισμός • Σύσταση σώματος και σωματική δραστηριότητα • Διατροφή και NAFLD/NASH • Ιατρική διατροφική θεραπεία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σταδίου 1-4 • Ιατρική διατροφική θεραπεία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σταδίου 5
Λέξεις Κλειδιά
Διατροφή, άσκηση, μεταβολισμός, παχυσαρκία, μακροθρεπτικά, μικροθρεπτικά, NAFLD/NASH, σύσταση σώματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις10
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία επίσης παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης ορίζεται από τον συντονιστή του μαθήματος. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό, και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - Παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - Χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - Παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - Εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - Ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες των διαλέξεών (σε ppt ή pdf), καθώς και οι βεντεοσκοπήσεις των διαλέξεων του μαθήματος, που αναρτώνται στο e-learning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023