Εφαρμογή της Ιατρικής της Ακριβείας στα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογή της Ιατρικής της Ακριβείας στα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα / Precision Medicine in CardioRenal Metabolic Disease
ΚωδικόςΤΙΜΚΝΒ011
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚαλλιόπη Κώτσα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022328

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογή της Ιατρικής της Ακριβείας στα καρδιονεφρομεταβολικά νοσήματα
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600241588
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση : •Να γνωρίζουν τη σύνδεση της ιατρικής της ακριβείας με την καθημερινή κλινική πράξη. •Να γνωρίζουν τα νοσήματα όπου βρίσκει ήδη εφαρμογή η ιατρική της ακριβείας, με έμφαση στην πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα των Καρδιονεφρομεταβολικών νοσημάτων αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Ιατρική ακριβείας στο ΣΔ-Βασικές αρχές και στόχοι •Pathophysiology-based subphenotyping of individuals at elevated risk for type 2 diabetes •Πως η Κλινική Ιατρική και η Ιατρική Ακριβείας βοήθησαν στην διαλεύκανση νέων ενδοκρινολογικών (και όχι μόνο) συνδρόμων •Γενετική αιτιολογία της παχυσαρκίας και εξατομικευμένες συστάσεις •MODY: From genetics to clinical practice •ΣΔ2: Νεότερη ταξινόμηση με βάση φαινοτυπικούς και άλλους δείκτες και κλινική σημασία για πρόγνωση και θεραπεία •ΣΔ2-Στεφανιαία νόσος Γενετικά risk scores και πρακτική εφαρμογή •Ιατρική Ακριβείας στη Διαβητική Νεφρική Νόσο •Ιατρική Ακριβείας: Η σημασία τoυ γενετικού ελέγχου στη Χρόνια Νεφρική Νόσο •Εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στη Στεφανιαία νόσο •Εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στη Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια •Εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια •Εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στις νευρομυϊκές παθήσεις και τη μη σαρκομερική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Λέξεις Κλειδιά
ιατρική ακριβείας, ΣΔ, βασικές αρχές, ενδοκρινολογικά, γενετική αιτιολογία, MODY, πρόγνωση, θεραπεία, δείκτες, στεφανιαία νόσος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις10
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία επίσης παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης ορίζεται από τον συντονιστή του μαθήματος. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό, και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - Παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - Χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - Παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - Εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - Ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες των διαλέξεών (σε ppt ή pdf), καθώς και οι βίντεο των διαλέξεων του μαθήματος, που αναρτώνται στο e-learning .
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023