Καρδιαγγειακή Νόσος - Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαρδιαγγειακή Νόσος - Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική / Cardiovascular Disease - Evidence based therapy
ΚωδικόςΤΙΜΚΝΒ009
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Καραμήτσος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022325

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαρδιαγγειακή Νόσος - Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600241589
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση: •Γνωρίζουν την επιλογή και στην εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας για την αντιμετώπιση της ήδη εγκατεστημένης καρδιαγγειακής νόσου (πχ. στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση) με έμφαση σε ασθενείς που εμφανίζουν ταυτόχρονα Σακχαρώδη Διαβήτη ή/και Χρόνια Νεφρική Νόσο. •Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη •Αυτόνομη εργασία •Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης •Ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή στην αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νοσημάτων με βάση κατευθυντήριες οδηγίες: εφαρμογή της τεκμηριωμένης Ιατρικής •Αρτηριακή υπέρταση: αντιμετώπιση με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες •Αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης •Αντιμετώπιση του υπερτασικού ασθενή: Πρακτικά παραδείγματα (case-based learning) •Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα (ασταθής στηθάγχη και non-STEMI): θεραπευτική αντιμετώπιση •Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα (STEMI): θεραπευτική αντιμετώπιση •Χρόνια Στεφανιαία Σύνδρομα: θεραπευτική αντιμετώπιση •Κολπική μαρμαρυγή: επιλογές φαρμακευτικής και επεμβατικής αντιμετώπισης •Σύγχρονη αντιμετώπιση των ΑΕΕ •Διαδερμικές επεμβάσεις στις βαλβιδοπάθειες •Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης •Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με ήπια ελαττωμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης •Θεραπευτικές επιλογές για τον ασθενή με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια •Στρατηγικές έναρξης και βελτιστοποίησης της αγωγής για καρδιακή ανεπάρκεια •Ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική δυσλειτουργία. Προβληματισμοί και στρατηγικές αντιμετώπισης •Δυσλιπιδαιμίες: θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες •Υπερτριγλυκεριδαιμία: πότε αντιμετωπίζεται και πως; •Η θέση των PCSK9 αναστολέων στην επιτυχή διαχείριση της δυσλιπιδαιμίας
Λέξεις Κλειδιά
υπέρταση, στεφανιαία, σύνδρομα, οξέα, STEMI, αντιμετώπιση, θεραπευτική, στηθάγχη, κατευθυντήριες οδηγίες, αρτηριακή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις10
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία επίσης παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης ορίζεται από τον συντονιστή του μαθήματος. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό, και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - Παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - Χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - Παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - Εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - Ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες των διαλέξεών (σε ppt ή pdf), καθώς και οι βίντεο των διαλέξεων του μαθήματος, που αναρτώνται στο e-learning .
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023