ΣΔ Τ1 - Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΔ Τ1 - Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική / DM T 1 - Evidence based therapy
ΚωδικόςΤΙΜΚΝΒ007
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚαλλιόπη Κώτσα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022323

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: Η Σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΔ τύπου 1 - θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση την τεκμηριωμένη Ιατρική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600241592
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: •Γνωρίζουν την βήμα - βήμα προσέγγιση, θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. •Γνωρίζουν την εφαρμογή των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και των επιπλοκών του. •Θα εξοικειωθούν με τις νεότερες τεχνολογίες που αφορούν αποκλειστικά σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (αντλίες ινσουλίνης, «τεχνητό πάγκρεας», συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Πρωτόκολλο παρακολούθησης ατόμου με ΣΔ1 •Προκλήσεις και περιορισμοί στην κλασική παρακολούθηση του ατόμου με ΣΔ1 με μετρητές σακχάρου και HbA1c •Η έννοια του Time in Range: κλινική χρησιμότητα και συσχέτιση με επιπλοκές •Συστήματα συνεχούς καταγραφής: είδη και βασικές αρχές λειτουργίας •Η ανάλυση του Ambulatory Glucose Profile: βασικές αρχές κατανόησης •Ανάλογα βασικής ινσουλίνης-ανάλογα ταχείας και υπερταχείας δράσης •Βασικές αρχές ινσουλινοθεραπείας στο ΣΔ1 - Σχήμα πολλαπλών ενέσεων στον ΣΔ1- Προσδιορισμός insulin to carbohydrate ratio και insulin correction factor. •Βασικές αρχές διατροφής του ατόμου με ΣΔ1 •Αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης: είδη, βασικές αρχές λειτουργίας, ενδείξεις •Μετάταξη από σχήμα πολλαπλών ενέσεων σε αντλία: προσδιορισμός βασικού ρυθμού •Τρόποι χορήγησης γευματικών bolus σε αντλία ινσουλίνης •Το άτομο με ΣΔ1 σε οξεία νόσηση-Κετοξέωση •Συμπληρωματικές στην ινσουλίνη θεραπείες στον ΣΔ1 •Θεραπευτική προσέγγιση διαβήτη LADA •Γυναίκα με ΣΔ1 σε κύηση •Υπογλυκαιμία στον ΣΔ1: αιτίες, πρόληψη και αντιμετώπιση •Islet transplantation for type 1 diabetes •Αντλίες – Στστήματα συνεχούς καταγραφής : Παρουσίαση
Λέξεις Κλειδιά
βασικές αρχές κατανόησης, σακχαρώδης διαβήτης Τ 1, αντλίες έγχυσης, ινσουλίνη, bolus, time in range, ambulatory glucose, πρωτίκολλο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις10
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία επίσης παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Η επιλογή του τρόπου εξέτασης ορίζεται από τον συντονιστή του μαθήματος. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό, και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - Παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - Χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - Παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - Εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - Ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες των διαλέξεών (σε ppt ή pdf), καθώς και οι βίντεο των διαλέξεων του μαθήματος, που αναρτώνται στο e-learning .
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023