Βιοπληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιοπληροφορική / Bioinformatics
ΚωδικόςΙΑΑ03
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντιγόνη Μαλούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019981

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιοπληροφορική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241637
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε συγκεκριμένα σενάρια χρήσης βιοπληροφορικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με το πέρας των μαθημάτων θα είναι σε θέση: 1. Να αναγνωρίζουν τα είδη των προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν με την εφαρμογή μεθόδων Βιοπληροφορικής. 2. Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν σωστά τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων και εργαλεία. 3. Να εφαρμόζουν τα υπολογιστικά βήματα των αναλύσεων και να αξιολογούν τα αποτελέσματα. 4. Να κατανοούν τις εφαρμογές της Βιοπληροφορικής στη διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει την εξής θεματολογία: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων αναφοράς, αποθετήρια δεδομένων και εργαλεία γονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής ανάλυσης. Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων υψηλής απόδοσης για τον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών, ποσοτικοποίηση επιπέδων γονιδιακής έκφρασης και επιγενετικών τροποποιήσεων DNA/RNA. Λειτουργική γονιδιωματική. Υπολογιστική μεταβολωμική. Συστημική Βιοπληροφορική. Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στη Βιοπληροφορική. Σε κάθε θεματική ενότητα οι φοιτητές εξασκούνται στις αντίστοιχες μεθοδολογίες μέσα από αντιπροσωπευτικές ασκήσεις και σενάρια εφαρμογής στην Ιατρική Ακριβείας.
Λέξεις Κλειδιά
βιοπληροφορική, ανάλυση -omics δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μεθόδων, σημειώσεων μαθήματος, σύγχρονης βιβλιογραφίας (διαθέσιμη μέσω του αποθετηρίου ηλεκτρονικών συγγραμμάτων “Κάλλιπος”) και διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού. Η μεθοδολογία διδασκαλίας ενθαρρύνει το συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης μέσα από τις εργασίες που θα αναλάβουν οι φοιτητές, καθώς και από τη δυνατότητα συζητήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων που παρέχεται από την υπηρεσία e-learning του Α.Π.Θ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Εργαστηριακή Άσκηση281,1
Εκπόνηση μελέτης (project)281,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών170,7
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα βασιστεί: α) στις ατομικές εργασίες και β) στο τελικό ερευνητικό project (ατομικό) το οποίο θα ενοποιεί τις γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μπάγκος, Π., 2015. Βιοπληροφορική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο δωρεάν στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5016 2. Νικολάου, Χ., Χουβαρδάς, Π., 2015. Υπολογιστική βιολογία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο δωρεάν στο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1577
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-03-2024