Βιολογία Συστημάτων-Τεχνολογίες- omics

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιολογία Συστημάτων-Τεχνολογίες- omics / Systems Biology – Omics Technologies
ΚωδικόςΙΑΑ02
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Αϊβαλιώτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019980

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιολογία Συστημάτων-Τεχνολογίες- omics
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241639
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Βιολογίας και Βιοχημείας πανεπιστημιακού επιπέδου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση των βασικών αρχών της βιολογίας συστημάτων και του ρόλου της στις βιοεπιστήμες και στην ιατρική ακριβείας. Εκμάθηση των βασικών αρχών των omics (γονιδιωματική, επιγονιδιωματική, μεταγραφωματική, πρωτεϊνωματική, μεταβολομική) και του ρόλου τους στις βιοεπιστήμες και στην ιατρική ακριβείας. Εκμάθηση των σύγχρονων μεθοδολογιών και τεχνολογιών των omics (γονιδιωματική, επιγονιδιωματική, μεταγραφωματική, πρωτεϊνωματική, μεταβολομική). Αναζήτηση και οργάνωση βιβλιογραφίας σχετικής με την θεματολογία του μαθήματος. Χρήση εργαλείων και πλατφόρμων συλλογής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την θεματολογία του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές της βιολογίας συστημάτων. Γενετική και γονιδιωματική. Επιγενετική και επιγονιδιωματική. Μεταγράφωμα και μεταγραφωματική. Πρωτεϊνωμα και πρωτεϊνωματική. Μεταβόλομα και μεταβολομική. Σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες των omics.
Λέξεις Κλειδιά
Γονιδίωμα, Πρωτεΐνωμα, Μεταβόλομα, Μεταγράφωμα, Επιγενετική, Βιολογία Συστημάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning). Κατάθεση εργασιών σε καταθετήριο στο e-learning, έλεγχος πλαγιαρισμού, σχολιασμός και βαθμολόγηση. Κουίζ πολλαπλών επιλογών στο e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις381,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων281,1
Φροντιστήριο90,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις100,4
Παρουσίαση εργασίας100,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 4 διαφορετικούς τρόπους με διαφορετική βαρύτητα και συνεισφορά στον τελικό βαθμό του κάθε φοιτητή στο μάθημα. 1) Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, 2) με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία κατατείθεται σε καταθετήριο στο e-learning, 3) προφορική παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου από τον κάθε φοιτητή, και 4) ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος με κουίζ πολλαπλών επιλογών που καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%) Κατά την προφορική παρουσίαση της εργασίας, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - απαντάει έυστοχα και με σαφήνεια στις ερωτήσεις κατά την διάρκεια της παρουσίασης της εργασίας. - συμμετέχει με ερωτήσεις στις παρουσιάσεις των εργασιών των συμφοιτητών του. - παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία - χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία - παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές - εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο Κατά την ενδιάμεση εξέταση μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων του μαθήματος με κουίζ πολλαπλών επιλογών που καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν 3 προσπάθειες και η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται από τον Μ.Ο. σε κάθε προσπάθεια και ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες των διαλέξεών (σε ppt ή pdf), καθώς και οι βεντεοσκοπήσεις των διαλέξεων του μαθήματος, που αναρτώνται στο e-learning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-03-2024