Σύγχρονες μεθοδολογίες επαναστόχευσης φαρμάκων με τη χρήση -omics δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονες μεθοδολογίες επαναστόχευσης φαρμάκων με τη χρήση -omics δεδομένων / Modern methodologies in drug repurposing using -omics data
ΚωδικόςΙΑΒ05
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Αϊβαλιώτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019989

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονες μεθοδολογίες επαναστόχευσης φαρμάκων με τη χρήση -omics δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241647
Επικ-προκλήσεις
 • Παγκόσμια υγεία
 • Μελλοντική νοημοσύνη
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Μαθήματα Καινοτομίας
 • Προσφορές κατάρτισης βάσει προκλήσεων
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑΑ01 Μεθοδολογία της Έρευνας- Βιοστατιστική
 • ΙΑΑ02 Βιολογία Συστημάτων-Τεχνολογίες- omics
 • ΙΑΑ03 Βιοπληροφορική
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: - ενημερωθούν πλήρως για την παρολυσα κατάσταση στην χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών βιοπληροφορικής και -omics στην επαναστόχευση φαρμάκων (drug-repurposing). - εξοικειωθούν με την χρήση διαθέσιμων βάσεων δεδομένων φαρμάκων και πιθανών στόχων. - εξοικειωθούν ε την χρήση αποθετηρίων -omics δεδομένων και μεθοδολογιών επιλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων. - θα εκπαιδευτούν στην χρήση μεθοδολογιών ενοποίησης -omics δεδομένων και οπτικοποίησης τους. - θα εξοικειωθούν με τον ρόλο της ανάλυσης δικτύων στην εύρεση και επιλογή των πιθανών στόχων φαρμάκων. - θα εξοικειωθούν με την χρήση εργαλείων εύρεσης και αξιολόγησης των καταλληλότερων φαρμάκων επαναστόχευσης. - θα εξοικειωθούν με την σύγκριση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων. - θα ενημερωθούν για τις μελλοντικές προκλήσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πλήρης ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης στην χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών βιοπληροφορικής και -omics στην επαναστόχευση φαρμάκων (drug-repurposing). Διαθέσιμες βάσεις δεδομένων φαρμάκων και πιθανών στόχων. Αποθετήρια -omics δεδομένων και μεθοδολογίες επιλογής, ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων. Μεθοδολογίες ενοποίησης -omics δεδομένων και οπτικοποίησης τους. Ο ρόλος της ανάλυσης δικτύων στην εύρεση και επιλογή των πιθανών στόχων φαρμάκων. Εργαλεία εύρεσης και αξιολόγησης των καταλληλότερων φαρμάκων επαναστόχευσης. Σύγκριση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων. Μελλοντικές προκλήσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint (αρχεία .ppt, .pptx, .pdf) Παραγωγή αρχείων διαφανειών και σχολιασμού (voice-over) (αρχεία .mp4) Παροχή / πρόσβαση σε πολυμεσικού υλικό (άρθρα, ιστοσελίδες, βίντεο) (e-learning) Επικοινωνία μέσω onlinefora (e-learning). Κατάθεση εργασιών σε καταθετήριο στο e-learning, έλεγχος πλαγιαρισμού, σχολιασμός και βαθμολόγηση. Κουίζ πολλαπλών επιλογών στο e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Φροντιστήριο100,4
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,5
Εξετάσεις100,4
Παρουσίαση εργασίας100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με 3 διαφορετικούς τρόπους με διαφορετική βαρύτητα και συνεισφορά στον τελικό βαθμό του κάθε φοιτητή στο μάθημα. 1) Με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας e-learning, 2) με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος η οποία κατατίθεται σε καταθετήριο στο e-learning, και 3) προφορική παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου από τον κάθε φοιτητή. Κατά την γραπτή εξέταση η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επί τοις εκατό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι όλες οι ερωτήσεις είναι ισάξιες. Κατά την εξέταση με γραπτή εργασία, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία (20%) - χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία (20%) - παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές (20%) - εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (20%) - ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο (20%) Κατά την προφορική παρουσίαση της εργασίας, η συνολική βαθμολογία ανάγεται σε ποσοστό επι τοις εκατό και η εργασία αξιολογείται ως προς την ικανότητα του εξεταζόμενου να: - απαντάει έυστοχα και με σαφήνεια στις ερωτήσεις κατά την διάρκεια της παρουσίασης της εργασίας. - συμμετέχει με ερωτήσεις στις παρουσιάσεις των εργασιών των συμφοιτητών του. - παρουσιάσει βασικά εισαγωγικά στοιχεία - χρησιμοποιήσει κατάλληλη γλώσσα και ορολογία - παρουσιάσει κατάλληλες ερευνητικές πηγές - εξάγει συμπεράσματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - ακολουθήσει κατάλληλη δομή στο κείμενο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-03-2024