ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ / TIME SERIES ANALYSIS
Κωδικός12ΥΕ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001476

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 700
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241757
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με προχωρημένες οικονομετρικές έννοιες και τεχνικές. 2. Ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να διεξάγει προηγμένους οικονομετρικούς ελέγχους και να εξειδικεύει/εκτιμά εξελιγμένα οικονομετρικά υποδείγματα. 3. Ο φοιτητής εκπαιδεύεται στη ανάλυση πραγματικών δεδομένων με τη χρήση σύγχρονων οικονομετρικών λογισμικών. 4. Ο φοιτητής μαθαίνει να αξιολογεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξειδικευμένα οικονομετρικά κριτήρια και έλεγχοι: • Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, LM) • Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ) • Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχοι μη γραμμικότητας) • Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz) • Άλλα κριτήρια (κριτήριο κανονικότητας των Jarque-Bera) Επιδράσεις ARCH: βασικές έννοιες και διαγνωστικοί έλεγχοι Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων: • η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πιθανοφάνειας (ML) • η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS) • η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS)) Μη γραμμικά υποδείγματα: συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθοδος εκτίμησης SUR Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων: η έννοια της αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη μορφή, ταυτοποίηση συστημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο στάδια, δυναμικά συστήματα 1ου βαθμού, κτλ. Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών: • πλασματική παλινδρόμηση • ολοκληρωμένες χρονολογικές σειρές, έλεγχοι στασιμότητας • συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης σφαλμάτων, αιτιότητα κατά Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα της Ανάλυσης Χρονοσειρών επιδιώκει να προσφέρει μία ανωτέρου επιπέδου κατάρτιση στην οικονομετρική ανάλυση. Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται η εξοικείωση με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισήμανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο-επίπεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κατανόηση ειδικών ελέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1284,6
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Α. KATOΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ 2) Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Γ. XΡΗΣΤΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 2) D. GUJARATI & D.PORTER: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2021