ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Κωδικός03ΕΕ17
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000837

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241758
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν οι φοιτητές και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οικονομικής και την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς – καθώς και την άσκηση σχετικής πολιτικής, τοπικά, εθνικά ή διεθνικά. Επιπρόσθετα θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση της βιομηχανικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και ειδικότερα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εννοιολογική προσέγγιση: «βιομηχανία», «ανάπτυξη», ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών. Η πολιτική οικονομία της βιομηχανικής ανάπτυξης: μικρο και μακροοικονομική προσέγγιση. Πολιτική ανταγωνισμού. Ιδιωτικοποίηση ή Κοινωνικοποίηση – Συγκεντροποίηση ή Δικτύωση. Διατομεακή σύνδεση και βιομηχανική πολιτική: αλυσίδες παραγωγής και βιομηχανική «συμβίωση». Η ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο του σύγχρονου καταμερισμού εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Βιομηχανική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πριμοδοτικές εργασίες (στην περίπτωση που το πλήθος των συμμετεχόντων -ουσών το επιτρέπει) και τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης και Μάρδας Δημήτρης, «Βιομηχανική ανάπτυξη & Βιομηχανική πολιτική στη διεθνή πραγματικότητα», Εκδόσεις Ζυγός, 2016, ISBN: 978-618-5063-18-4.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ουσταπασίδης Κ., "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική", έκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2003. Καλδέλλης Ι., Κονδύλης Α., "Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη", τ. Β΄, έκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-07-2021